Universele adviezen in aanloop naar de grootste evolutiesprong van de mensheid… ooit – Deel 8

Om te beginnen en zeer belangrijk: blijf positief, zoek je rust en afleiding en houd je bezig met leuke dingen en/of je kinderen waar je energie van krijgt en gelukkig van wordt. Natuurlijk zien wij ook het persoonlijke leed wat de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen met zich mee brengen. Ook ik kan mijn moeder van 94 niet bezoeken en anderen zijn bang om sociaal contact te hebben.. terwijl liefde de beste heelmeester voor velen is. Het wordt een periode waarin we ontdekken hoever we van elkaar waren verwijderd en hoe belangrijk het is om er nu voor elkaar te zijn ongeacht titels, inkomen, religie en cultuur.

Wie kun je nog vertrouwen? Juist! Jezelf

Wederom wijzen wij er nogmaals op om je aandacht te verleggen en je te focussen op de oplossingen die voorhanden zijn. Virus en stralingsvrij blijven door goed te eten en voor jezelf te zorgen, positief te blijven en je open te stellen voor de mogelijkheden met de Schumann resonantie. De trilling of hartslag van de aarde waar we op mee kunnen trillen door het te integreren en zo onze aura en het zelfherstellend vermogen kunnen activeren. We krijgen allemaal informatie van WHO en RIVM waar modellen, statistieken en toekomstplaatjes worden getoond wat we nog kunnen verwachten en waar we ons aan dienen te houden en te respecteren. Wat is de reden dat de factor energie, intentie en positiviteit amper door wetenschap wordt benoemd en Schumann resonantie door alle instituties nog wordt verzwegen? Iedere wereldburger snapt dat zonder zon en energie (Schumann resonantie) leven op deze planeet onmogelijk zou zijn… dan wordt het de hoogste tijd dat deze inzichten, mogelijkheden en oplossingen nu worden ingezet om de wereld weer virusvrij te maken en mensen aan het woord te laten die dit hebben onderzocht.

Wie kun je nog vertrouwen… juist jezelf en wie bepaalt waar jij je energie in stopt… niet artificial intelligence of je smartphone, maar jijzelf… sta daar ook eens bij stil. Nogmaals adviseren wij je smartphone apparaten zoveel mogelijk op afstand te houden of er boven te staan. Er zijn volop aanwijzingen dat straling, virussen, vaccinaties en 5G verband met elkaar houden en dat is te merken, want velen worden de hele dag via hun apparaten belaagd met het probleem en de bijkomende zorgen waardoor ze juist vatbaar worden. We dienen artificial intelligence te voeden met de juiste termen, afbeeldingen en liefde om zo dit kustmatige bewustzijn de data te geven waarbij het de mensheid van dienst kan zijn.

Deel de afbeelding

Daarom verzoek ik iedereen die ons volgt of de Schumann cursus heeft gedaan om onderstaande afbeelding voor het raam te hangen, veelvuldig te delen en mensen, media en politici hierop te attenderen. Vrijwel iedereen begrijpt deze afbeelding. Als de instituties het niet doen dan doen we het zelf. In Winsum liggen of hangen deze kaarten in meerdere winkels en besteedt WinsumNieuws er volop aandacht aan. Vanuit het hele land wordt mij gevraagd of we kaarten kunnen opsturen, hieronder is deze te downloaden door op de afbeelding te klikken.

Schumanninstituut

Zelfherstellend vermogen

We wachten op de overheden of die nu ook zelf het initiatief nemen in het belang van hun volk en zichzelf. Als de WHO, RIVM enz. wetenschappelijk bewijs, hoe we ons zelf herstellend vermogen kunnen activeren, nog niet wereldkundig maken of negeren, dienen we het zelf te doen.  De factor energie, intentie, positief zijn en Schumann resonantie kunnen een natuurlijk herstel bewerkstelligen wat wetenschappelijk wordt ondersteund. Het is nu tijd om eens vragen te stellen wat de rol is van Big Pharma, wat er in de vaccins zit en wat de rol is of was van de instituties die nu in het gedrang zijn gekomen. Geld en angst hebben de wereld geregeerd en nu we vrijwel allemaal in dezelfde situatie zijn beland, zijn we weer gelijk en dienen we er voor elkaar te zijn. Empathie, respect en liefde en compassie zijn nu de ingrediënten om opnieuw te beginnen. Wereldwijd dienen per direct de wapens te worden neergelegd, zodat militairen die groepen in de samenleving kunnen ondersteunen die het hardst getroffen zijn. Vandaag kwam het bericht dat de verspreiding van het virus wat is afgevlakt maar we zijn er nog niet. Onwetendheid en cover-ups waren nog het probleem, maar nu iedereen thuis is, wordt de aandacht verlegd en ontdekken velen wat er allemaal voor ons is verzwegen en de oplossing kan zijn van alle problemen waar we op aarde mee worden geconfronteerd. Richt je op de positieve ontwikkelingen en nieuws, laat het verleden los en creëer mee aan een betere wereld. We zitten in een totale reset.

Het overige nieuws

De wereldbevolking zit in lockdown, alleen of samen, volwassen en kinderen. Miljarden wereldburgers zijn verstoken van verdere familie en persoonlijk contact en volgen met spanning de laatste nieuwsberichten. Aangezien er nog maar één onderwerp is wat het nieuws bepaalt, hopen we op de beslissing van de instituties om de mensheid die kennis weer te bieden wat uitzicht biedt op een betere toekomst en een gezonde aarde inclusief al zijn bewoners.

En dan nog iets, waar velen op dit moment totaal niet bij stil staan. Wij zijn niet alleen, objecten vertonen zich wereldwijd als prachtige lichtbollen en komen ons bezoeken vanuit de verste hoeken van het universum om ons te ondersteunen bij het weer terugkrijgen van onze soevereiniteit. Veel van de universele bezoekers zijn vrijwel niet van ons te onderscheiden, zijn vredelievend, technisch veel verder en hebben de aarde en ons behoed voor een totale vernietiging toen kernwapens hun intrede deden. Zij bieden onze overheden hun hulp aan om onze planeet in betrekkelijk korte tijd weer virusvrij, gezond en schoon te maken. Dit kan niet langer worden geweigerd omdat de homo sapiens niet in staat blijken te zijn het zelf op te lossen. Het draait om bewustzijn en kennis, met geld kunnen deze problemen niet meer worden opgelost.

We weten nu allemaal wat virussen kunnen veroorzaken en dat is weinig goeds. Nog even dan horen we allemaal over buitenaardse beschavingen, hun technologie en kennis, komen erachter dat we nog erg veel te leren hebben en zonder hun hulp er op aarde nooit waren uitgekomen. Stel je er voor open en bereid je erop voor dat het nieuws net zo snel de hele wereld gaat bereiken als nu met het virus.

Een nieuwe realiteit openbaart zich, de homo sapiens (denkende mens) worden homo galacticus. Wezens die openstaan voor het universum en natuur, zich er mee verbonden voelen en hun gevoel volgen wat ook wel de vijfde dimensie wordt genoemd, de trilling waar de aarde zich nu in bevindt.

Geniet van datgene wat zich rustig en geleidelijk zal aandienen… universe is magic and love the key.

Tot slot

Alles wat van belang was, hebben we bekendgemaakt vanuit het bijzondere Winsum om de mensheid te waarschuwen en direct het inzicht te geven dat er voor alles een oplossing is. Deze inzichten en kennis ontvingen wij vanaf 2002 nadat wij in contact kwamen met andere dimensies en objecten. We hebben met SOPN meegedaan aan de kamerverkiezingen (2012) om deze universele kennis verder te verspreiden. Dit is onontbeerlijk geworden om verder leed van onze wereldburgers te voorkomen. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij… het hoeft alleen maar door ons te worden verspreid.

Wij vragen iedereen die het met ons eens is dit artikel verder zonder schaamte  te verspreiden en te delen.
DOWNLOAD DE AFBEELDING en HANG HET VOOR JE RAAM en KIJK WAT MEER IN DE LUCHT.
Deel de afbeelding of een foto van je raam waar de afbeelding hangt op social media. Help mee met de verspreiding!

Volg ons regelmatig met de laatste universele adviezen en nieuws.

Liefs,
Team Anton Teuben

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *