Stemmen op je eigen ondergang … Kom nou!

Als je op dit moment in Groningen de straat op loopt of in de kroeg staat, gaat het gesprek uiteraard over de bevingen, de gevolgen en dat we in de steek zijn gelaten. Met name in Groningen weet men nu dat politiek ons geen oplossingen kan bieden. Er is geen enkele partij die wat zinnigs zegt en onze politici zijn overgeleverd aan de fractiebesluiten die vooraf zijn bepaald. Heeft Den Haag wat te vertellen of zijn we overgeleverd aan de besluiten in Brussel? Wat velen niet willen zien is dat Nederland een provincie is van de Verenigde Staten van Europa.

Wordt het niet eens tijd om te beseffen dat politiek van gemeentelijk tot Europees parlement is gevangen in een draconisch systeem en geen oplossingen biedt? We blijven gas verkopen, want de contracten liggen er en of je nou wat meer of minder uit de grond haalt, de bodem blijft zakken. Het persoonlijke leed en de financiële pijn door de trillingen is niet meer te overzien en velen begrijpen dat er weinig meer anders op zit dan te vertrekken.

Belangrijke bron van inkomsten voor de Staat

Wie zijn nu de schuldigen? We moeten ons troosten dat we dat waarschijnlijk niet te weten komen. De NAM is een belangrijke bron van inkomsten voor de Staat. De claims kunnen beter bij de Staat, media en onze politici worden neergelegd.

Onze Staat had ons al uitsluitsel kunnen geven in 1963 over de gevolgen en dat lijkt me dan ook het instituut waar we ons gelijk en rechten kunnen opeisen. Vele klokkenluiders waren al op de hoogte en kwamen ook met andere visies. Er wordt niet eens geluisterd en onderzocht. Klokkenluider Van der Sluis werd als charlatan neergezet. Vele anderen hielden hun mond of werd het zwijgen opgelegd. Van der Sluis onderzocht een aantal andere mogelijkheden van de trillingen waar verder geen onderzoek naar is gedaan. www.inenomassen.nl/meent_vdsluis.html

Laten we de politiek maar vergeten, dat kan ik uit ervaring zeggen. Ik heb Rutte gesproken, enkele ministers en vele ambtenaren van verschillende ministeries, tientallen kamerleden en heb de hele media de afgelopen jaren 20 jaar over me heen gehad.

Eerlijke en volledige informatie noodzakelijk

Hoe lossen we de problemen op, is uiteraard de vraag die zo langzamerhand iedereen bezighoudt. Ten eerste dient er eerlijke en volledige informatie richting de burgers te komen. Daarbij ook de informatie van klokkenluiders die hun leven er voor hebben opgeofferd. Zo wordt er een totaal beeld geschapen die politiek en media nu uit de weg gaan. Deze instituten hopen dat we straks weer braaf naar de stembus gaan en stemmen voor onze eigen ondergang.

We staan er alleen voor in Groningen, net zo als die verhalen die regelmatig ons nieuws passeren. We zien dan mensen huilen in de schade en smeken om hulp van de overheid. Velen dachten dat dit in Nederland niet mogelijk zou zijn. Hier staan we nu dan, met lege zakken.

Als klokkenluider heb ik ook contact gehad met Van der Sluis en vele mensen die anoniem wensten te blijven uit angst voor represailles. Allen, mensen die hun leven en vrijheid hebben ingeleverd om de waarheid aan het licht te brengen.

Aansluitend op de bevindingen van Van der Sluis wil ik gaarne uitleggen wat er zich nog meer in Groningen afspeelt. De kennis die deze mensen hebben nagelaten mag niet verloren gaan.

Ik ben oprichter en voorzitter van SOPN in 2002 te Winsum en we hebben meegedaan aan de verkiezingen in 2012. We kregen van ongeveer 14.000 klokkenluiders een stem en die werd vakkundig uit de media gehaald of onder het tapijt geveegd.

Helaas zijn mijn sites vorig jaar gestolen vanuit het buitenland, vernield en gestript van veel essentiële informatie.

In 2003 was het Ineke van Gent en daarna werd ik in 2012 geconsulteerd door Ronald van Raak (SP) als grootste klokkenluidersorganisatie. Beiden hebben een wet ingediend voor een betere bescherming van klokkenluiders.

Mochten er mensen zijn die SOPN weer nieuw leven willen inblazen dan bent u van harte welkom. Wij gaan voor de waarheid en volledige openheid op elk gebied en hebben de politiek de rug toegekeerd.

Anton Teuben

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *