UFO Vijfde Dimensie

Stairway to heaven … het stappenplan: Samenwerken

De aarde heeft zich begeven naar de frequentie van de vijfde dimensie die velen nu ontdekken en betreden. De verbinding met de planeet, het vijfde grid, natuur of ecosysteem en universum, wordt wereldwijd geactiveerd. Dat is de actualiteit wat het huidige nieuws overstijgt. Wij kunnen dit evolutionaire nieuws versterken door een hecht team te zijn. De laatste maanden is er, o.a. tijdens de Energy-Update en vele initiatieven in binnen en- buitenland, een steeds grotere groep mensen dat met elkaar door universele kennis is verbonden.


Hoe kunnen we de Nieuwe Wereld creëren. Onze mening is door ons te focussen op de drie onderwerpen die het bewustzijn direct kunnen openen en informatie-overstijgend is:

1. Wie ben ik (Beings of frequence)
2. Schumann resonantie (Alles is energie)
3. We are not alone (Er is meer; tussen hemel en aarde)

Met deze informatie kan de wereldbevolking verder evolueren omdat dan de juiste tools beschikbaar komen om o.a. jezelf te herontdekken en het zelf-genezend vermogen te activeren.

Om een start te maken met het verder bekend maken van deze informatie hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld die eenieder op eigen verzoek kan mailen naar media en instanties. Wanneer er meerdere mails bij redacties binnenkomen, kan de informatie niet worden geweigerd of genegeerd. Het voorzien van mensen met overstijgende informatie is daarnaast belangrijk omdat er nu overal mensen binnen de instituties wakker worden en iedereen voorzien dient te worden van nieuwe inzichten en informatie op alle fronten, en dan vooral eerst de positieve.

Onze missie is de waarheid verkondigen op een rationele manier. Dit is de eerste stap en als deze is voltooid is dienen de vervolgstappen zich organisch aan. Stap voor stap creëren we samen de nieuwe wereld, steeds verder, en niets staat ons meer in de weg om de waarheid voor iedereen boven tafel te brengen. Alles is mogelijk met de juiste intenties en met de innerlijke wetenschap dat….. Universe is magic and love the key.

Liefde is duidelijk zijn, verantwoordelijkheid nemen en met respect en liefde en compassie de waarheid verkondigen. Heel veel dank aan iedereen die ons het vertrouwen hebben geschonken.

Pas de voordbeeldbrieven gerust aan naar eigen inzicht. Het is niet onze bedoeling om hierover in discussie te gaan. Iedereen heeft de vrije keuze om vanuit het nu per direct “de nieuwe wereld” te creëren. Heel fijn als je mee wilt doen!

Voorbeeldbrief 1

Onderwerp van de mail: Onbekend vliegende objecten in de regio en Schumann Resonantie

Geachte hoofdredacteur en redactieleden,

Gaarne willen wij uw aandacht vragen voor het volgende :

1. De Schumann resonantie en de mogelijkheden voor ieder mens om zich middels deze natuurzuivere en vrije energie, gezond te houden;

2. Onbekende vliegende objecten, onder meer waargenomen boven Nederland.

Wat betreft punt 1 – Wij hopen dat u wilt beseffen dat met simpel onderzoek en beschikbare wetenschappelijke informatie, de wereldwijde gezondheidssituatie in korte tijd verbeterd kan worden.

Punt 2 – Een maand geleden verkondigden functionarissen en hoge ambtenaren van het Pentagon dat er geen verklaring is voor de herkomst van de zg. Ufo’s. Overal over de wereld worden deze objecten gespot.

In Nederland en België zijn hier talloze mensen getuige van geweest. Daarvan is melding gedaan bij ons. Met de kennis waarover wij thans beschikken kunnen wij stellen, dat de vreedzame en liefdevolle universele kennis die “zij”met ons delen, van onschatbare waarde is voor alles wat leeft op aarde.

Er staan wereldwijd mensen klaar om deze informatie te delen met media, bestuurders en wetenschappers. Negatieve reacties zijn veelal gebaseerd op onwetendheid en het gemis aan een referentiekader. Dit kader creëren is de taak van onder meer de media, zoals verwoord in de code van de journalistiek.

Wij verzoeken u de feiten te onderzoeken en met de vele getuigen (waaronder ik zelf) een gesprek aan te gaan. Daarin kunnen wij de juiste inzichten en bewijzen toelichten. Hierbij vragen wij u in ieder geval kennis te willen nemen van deze mail en mij te willen beantwoorden of er aandacht aan kan worden besteed.

Verdere informatie vindt u op onze site : www.schumanninstituut.nl en www.antonteuben.nl
Het is van het grootste belang dat wij allen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen, de lezers, onze planeet en u.

Hartelijke groet,

[Naam]

Voorbeeldbrief 2

Onderwerp van de mail: Onbekend vliegende objecten in de regio en Schumann Resonantie

Beste redactie,

Graag wil ik mijn verhaal en kennis met jullie delen, omdat ik denk dat het juist in deze tijd relevant is dat mensen dit weten. Ik wil jullie vertellen over de Schumann resonantie en (voeg het woordje mijn toe indien je je eigen ervaringen ook wilt delen) ervaringen met onbekende vliegende objecten waargenomen boven <regio waarnaar je je bericht stuurt >

Schumann Resonantie
De Schumann Resonantie is de trilling tussen de kern van de Aarde en de buitenste laag van de ionensfeer, ongeveer 65 kilometer boven de Aarde. Alles wat leeft op deze planeet staat in verbinding met deze trilling, zeg maar de hartslag van de aarde.

Nikola Tesla heeft als eerste rond 1900 ontdekt dat de trilling of frequentie van de aarde tussen de 6 en 8 hertz ligt. In 1952 ontdekte de Duitse natuurkundige W.O. Schumann van de Technische Universiteit van München dat er elektromagnetische staande golven in de atmosfeer zijn, gevormd in de holle laag tussen het oppervlak van de aarde en de ionosfeer. Download hier een afbeelding >

Waarom is dit nu van belang?
Door je af te stemmen op de Schumann resonantie stimuleer je je zelfherstellend vermogen en leren wij ons bewustzijn anders te gebruiken. De Schumann resonantie levert de levensenergie en de inzichten om je leven weer gezond, positief, helder en overzichtelijk te krijgen. Download hier de folder van het Schumann instituut Nederland voor meer informatie >

Onbekende Vliegende objecten
Onlangs gaf het pentagon informatie vrij over UFO’s. Overal over de hele wereld worden deze objecten gespot. In Nederland en België zijn hier al talloze mensen getuige van geweest. Daarvan is melding gedaan bij Anton Teuben. Met de kennis waarover we nu beschikken kunnen we stellen, dat de vreedzame en liefdevolle universele kennis die “zij”met ons delen, van onschatbare waarde is voor alles wat leeft op aarde.

Er staan wereldwijd mensen klaar om deze informatie te delen met media, bestuurders en wetenschappers. Negatieve reacties zijn veelal gebaseerd op onwetendheid en het gemis aan een referentiekader. Ik kan u in contact brengen met de juiste personen om een interview over dit onderwerp te plaatsen. Zelf heb ik de volgende ervaring: <hier kun je je eigen ervaring delen >

Ik hoor graag van u of er een mogelijkheid is om binnen uw kanaal (mijn) ervaringen over buitenaards contact te delen. Indien ik bij u aan het verkeerde adres ben kunt u mij wellicht doorverwijzen naar een collega.

Meer informatie vind u op: www.schumanninstituut.nl en www.antonteuben.nl

Het is van het grootste belang dat wij allen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen, de lezers, onze planeet en u.

Hartelijke groet,

[Naam]

Universe is magic and love is the key

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *