Bewijs-buitenaards-contact-Groningen

Oudste UFO-Meldpunt heeft bewijs over buitenaards contact in het Roswell van Nederland… Groningen. (deel 1, 2 en 3)

In Roswell stortten in 1947 een aantal objecten neer waarvan een wezen(ebe) nog een tijdje in leven bleef. Roswell is inmiddels een toeristenattractie geworden gebaseerd op slechts een voorval. Roswell wordt nu al tientallen jaren gebruikt als afleiding van de talloze wereldwijde bewijzen dat we worden bezocht en wordt in vrijwel alle programma’s UFO’s en buitenaards contact benoemd (Discovery en National Geographic). De luchtmacht bracht dit voorval direct in twijfel en het werd afgedaan als ballonnen. Twijfels zijn er niet meer bij de mensen die nauwkeurig de berichtgeving hebben gevolgd en de vele verklaringen van militairen hebben gezien die pas op hun sterfbed de waarheid hebben verteld en er eerder niet over konden en mochten spreken op straffe van.

Groningen levert meer bewijs en feiten over buitenaards contact dan Roswell

Er zijn dan weliswaar geen berichten bekend dat er een object is neergestort en er een alien is gevonden, maar we hebben uit Noord-Nederland meer meldingen, bewijs en feitelijk materiaal in de vorm van foto’s, film, video’s en de tienduizenden getuigen, waarvan de meesten nog in leven zijn in tegenstelling met Roswell. Bij velen die de objecten hebben gezien openbaarde zich daarna nog veel meer. We worden elke dag overvallen met talloze nieuwsberichten vooral via internet die ons constant afleiden van wie we zijn en wat er zich in ons land heeft voltrokken.

Vanaf 1985, toen ik startte met mijn meldpunt en met een luchtvaartwinkel op vliegveld Eelde, kwamen de berichten binnen. Het is nu 2018 en we hebben het bewijs en de feiten dat er sinds 2000 met vele noorderlingen contact is gemaakt. De meest voorvallen concentreren zich rond Groningen en Winsum waar wij gevestigd zijn. We hebben dus niet één voorval zoals in Roswell in 1947, maar tientallen en kunnen onomstotelijk bewijs leveren dat er via telepathisch en fysiek contact universele kennis is overgedragen. Iedereen mag dit weten. Het is van levensbelang voor iedereen en voor ons schip… de Aarde met al haar bewoners. Wij willen niet de illusie wekken dat er alleen contact is in het noorden van het land. Bij ons zijn honderden andere gevallen bekend uit Nederland en België, waar ook met zekerheid bewust contact werd gelegd met bepaalde personen. We weten dat dit zich wereldwijd aan het manifesteren is.

Bekendmaking nieuws ligt bij oszelf

Aangezien we na uitvoerig onderzoek vanaf 1985 zelf hebben kunnen vaststellen dat er nooit enig onderzoek is gedaan vanuit de media, politiek en wetenschap, kunnen we zelf de gemakkelijke conclusie trekken dat we in Noord-Nederland te maken hebben met buitenaardse voertuigen en vreedzame bemanningen, want we staan er nog om onze bevindingen met jullie te delen. Laten we daarmee nog even stilstaan bij deze woorden van Clifford Stone en vele anderen “They walk among us and you would even noticed the difference“.  Wij zijn hiervan op de hoogte en deze liefdevolle op ons gelijkende bezoekers uit het universum hebben hun steun, liefde en kennis met velen gedeeld, alleen worden deze mensen door anderen niet geloofd. We brengen daar verandering in. Het nieuws zijn wij zelf en iedereen die wil dat Disclosure plaatsvindt, dient te beseffen dat de openbaring daarvan bij ons gezamenlijk ligt. Hoe meer we verbinden, respecteren en samenwerken des te sneller komt de waarheid aan het licht. Wij zijn zelf het bewijs en laten we dat niet langer laten bepalen door anderen, nu we weten hoeveel er voor ons wordt verzwegen.

De universele boodschap die vele getuigen hebben ontvangen wordt 28 april a.s. in Groningen bij deel 3 van “Het Wonder van Groningen” bekendgemaakt. Met deze boodschap hopen we de twijfels over buitenaards leven bij velen weg te nemen. Alvast enkele gevallen waarvan wij met alle  zekerheid kunnen vaststellen dat ze gebaseerd zijn op ware feiten:

Piloot ontmoet objecten boven vliegveld Eelde 1997

Objecten boven Hoogkerk en vele andere plaatsen

UFO's boven Hoogkerk

Lichtwezens in Groningen

Inwoners van Groningen hebben een van de mooiste foto’s ooit van een lichtwezen gemaakt en leverden het bewijs van het bestaan ervan.

Vele Groningers kregen in de afgelopen tientallen jaren de meest bijzondere ervaringen te verwerken. Van de duizenden meldingen was dit een van de meest opvallende. Op talloze foto’s verschenen vanaf het jaar 2000 energiebollen, ook wel orbs genoemd. Wat deze familie echter meemaakte en op de foto heeft vastgelegd is wel heel bijzonder. Er zijn vliegende objecten en andere verschijningen waargenomen die bevestigen dat er meer realiteiten/dimensies zijn en daarvan is over de hele wereld ontelbaar veel beeldmateriaal te vinden. . . Lees meer

Voor 28 april a.s. geven we nog meer bewijs over de aanwezigheid van vreemde objecten die zich onzichtbaar kunnen maken voor de radar, vreemde bewegingen maken die voor vliegtuigen onmogelijk zijn, zich geluidloos voortbewegen en die worden bestuurd door een intelligentie en bewustzijn waar iedereen nu toegang tot kan hebben door zelf onderzoek te doen en zich ervoor open te stellen. Over enkele dagen verschijnt deel 2 met meerdere beelden.

Deel 2

Het is aan te raden om deel 1 eerst te lezen en dan verder te gaan met deel 2. Als je deel 1 hebt gelezen, begrijp je dat we vele getuigen en feiten verzameld hebben en het bewijs kunnen leveren dat door dit universele contact kennis is verkregen die de aardse begrippen en normen en waarden overstijgen. Voor de meeste mensen is dit te begrijpen als het duidelijk wordt uitgelegd waartoe wij in staat zijn. Nogmaals wijzen wij erop dat er door geen enkele instelling onderzoek is gedaan naar de gebeurtenissen boven Noord-Nederland en allemaal in de doofpot zijn verdwenen.

Laten we het nog eens onder de loep leggen wat er gebeurt als iemand plotseling wordt geconfronteerd met iets wat niet van deze aarde is. In eerste instantie probeert men het te rationaliseren, maar later realiseren velen zich dat er geen aardse verklaring voor kan worden gevonden en vergeten of verstoppen het, omdat referentiemateriaal niet of nauwelijks beschikbaar is. Ook wij kunnen bevestigen dat de meeste meldingen verklaarbaar zijn, maar richten ons nu op die feiten die we jaren hebben onderzocht en waar duidelijk meer aan de hand was. Besef ook terdege dat slechts enkelen van duizenden die iets hebben meegemaakt daar melding van maken en we ons ook moeten afvragen waar die getuigen het melden. Bij bijvoorbeeld de politie, het bisdom, de dominee en priester, het Ministerie van Defensie en militaire vliegbasissen, de wetenschap, media en politiek krijgt vrijwel niemand een antwoord. Veel mensen werden bij deze instellingen van het kastje naar de muur gestuurd en verkeerd beoordeeld door onwetendheid. Deze mensen kwamen dan uiteindelijk bij ons terecht.

Enkelen op duizenden die iets hebben gezien maken daar dus melding van. Dat impliceert dat er duizenden rondlopen met geheimen die ze met niemand konden delen. Een groot aantal hebben wij uit dit isolement kunnen halen, want ze waren absoluut niet de enigen. Wij weten dat er nog duizenden zijn die het voor zich zelf houden en dat er nog veel meer bewijs aanwezig is dan wijzelf kunnen vermoeden. In de periode van 1985 tot 2013 hebben wij duizenden meldingen gehad en zijn gestopt met het registreren omdat we nu wel weten dat er meer rondvliegt en de bekendmaking door onszelf dient te worden gedaan. Nu komen de meldingen binnen bij ufomeldpunt.nl. Zij zullen ook 28 april a.s. tijdens Het Wonder van Groningen Deel 3 aanwezig zijn en hun laatste updates en bevindingen delen.

Wederom leveren we jullie weer een aantal feiten en beelden uit het noorden van het land die bevestigen dat hier meer rondvliegt dan waar wij weet van hebben.

Enkelen van de duizenden getuigen in Groningen

Dagbladen over de UFO-golf

‘Hausse aan UFO’s boven Groningen’
Vanuit de provincie Groningen zijn afgelopen maanden enkele honderden meldingen binnengekomen van mensen die vermoeden een UFO te hebben gezien… Lees meer

Vreemd object boven de Waddenzee

Lichtbollen/UFO’s boven Stadskanaal en vele andere plaatsen

UFO’s gespot boven Stadskanaal

Getuigen in Friesland

Deel 3

De mensen die deel 1 en deel 2 hebben gelezen hebben inmiddels wel begrepen dat er meer nieuws in en uit Nederland is waar velen nog niets van wisten en waarvan nu steeds meer mensen weet krijgen. Er voltrekt zich iets wereldwijd wat amper te beseffen is en vele getuigen in Noord-Nederland hebben hierin een belangrijke rol. Velen, met name die werkzaam zijn bij de instituties die ons dienen te voorzien van de juiste informatie en actualiteit. zijn hierover onwetend of ontkennen en verzuimen onderzoek te doen naar de gebeurtenissen en staan vaak direct met een oordeel klaar.

Ik kan dan ook niet anders dan mensen te attenderen op dit grote nieuws wat zich ook in ons land afspeelt en je daarom zeker onze actualiteit dient te volgen op antonteuben.nl en steeds meer sites die dit overnemen. Als UFO-meldpunt en klokkenluider hebben wij een onafhankelijke positie en bieden nieuws wat iedereen mag verspreiden en delen. Geheimen hebben we niet en respecteren de vrije keuze van iedereen. Wij hebben een team dat klaarstaat, de verantwoordelijkheid neemt middels presentaties, samen met andere collega’s, zoals op 28 april a.s., om mensen inzicht te geven wat zich op aarde heeft voltrokken en waarom Groningen en Nederland zo speciaal zijn.

Zoals ik al eerder heb vermeld, besteden wij minder aandacht aan de vele objecten die rondvliegen, omdat wij al tientallen jaren op de hoogte zijn dat buitenaards contact een gegeven is waar iedereen geleidelijk mee wordt geconfronteerd. Wanneer was de enorme toename van buitenaardse goedwillende controleurs?

Sinds de Tweede Wereldoorlog en de komst van kernwapens stuurden wij een signaal het universum in wat een gevaar opleverde voor ons hele bestaan en de oppervlakte van onze aarde. Eerst melden zich de Foo Fighters tussen de formaties vliegtuigen en was het een raadsel waar ze vandaan kwamen waardoor landen elkaar beschuldigden.  Daarna in Roswell, waar de B-29’ers gestationeerd waren en proeven werden gedaan met kernwapens, verschenen vreemde objecten en stortten neer. Er werd een overlevende(ebe) gevonden en daarmee het bewijs en bevestiging dat we niet alleen zijn in het universum.

Wij hebben ons verdiept in de vraag wie of wat bemant deze objecten, hoe maken ze contact, wat is de informatie die ze ons geven en hebben daar na talloze gesprekken en eigen ervaringen een redelijk overzicht in opgebouwd. Hoe buitenaards contact zich o.a. kan manifesteren kun je hier zien. https://www.antonteuben.nl/2017/04/13/ufo-golf-en-zich-daarna-voltrokken-wonder-groningen/#more-2998.

WINSUM WAAR ZOWEL GETUIGEN EN BUITENAARDSE SCHEPEN ZICH LATEN ZIEN

Vanaf 1971 ben ik woonachtig in Winsum waar regelmatig objecten opduiken en er vele mensen rondlopen die hier getuige van zijn geweest. Vanaf 2003, toen wij onze informatie via internet aan de man brachten, groeide het aantal sightings boven Winsum met de dag. Wij zagen ze in allerlei vormen en voor ons team destijds was het niets bijzonders meer. Er waren UFO’s en ze lieten zich soms dagenlang geruisloos achtereen bewonderen en waren we getuige van hun kunnen. Als luchtvaartkenner was het voor mij en ons team voor 100% duidelijk, dit is geen aardse technologie. We wisten toen nog niet dat dit zich ook afspeelde boven meerdere plaatsen in de noordelijke provincies en de rest van Nederland. Wij weten inmiddels wie onze universele bezoekers zijn die zich vorig jaar wederom meerdere keren vertoonden en waar Winsum Nieuws meerdere malen melding van maakte. Dat komt in deel 4 en behandelen we op 28 april: Met welke op ons gelijkende buitenaardse bezoekers hebben wereldburgers contact?

Hieronder weer enkele van de vele gebeurtenissen die zeer bescheiden het nieuws haalden en vanuit meerdere plaatsen werd gemeld.

UFO’s in Winsum

https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20170328/ufos-boven-winsum/  en  https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20170404/meer-ufo-winsum/.

Universe is magic and love the key

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *