Kinderen smartphone

Laat kinderen weer echt spelen! (zonder smartphone)

Nieuwe Studie: hoe Smartphones onze kinderen ongelukkig maken en dramatische verschuivingen in hun gedrag veroorzaken – aug.2017, NL-vertaling 8 januari 2018

Cobra schreef het al eerder: “Een plan was om het emotionele leven en betekenisvolle sociale interacties van menselijke wezens af te sluiten. Dit is waarom smart phoneswerden geïntroduceerd.” Hij gaf daarbij een link naar het volgende artikel.

Stillness in the Storm: Het is zorgwekkend om te zien hoeveel jonge mensen worden opgeëist door hun smartphones. Wij kennen de gevaren die zijn geassocieerd met het gebruik van verschillende elektromagnetische stralingsapparaten, zoals mobiele telefoons en WiFi, en hoe cellphone companies suggereren dat gebruikers “gebruik moeten maken van hands-free als dat beschikbaar is en het Blackberry apparaat tenminste 0.59 in (15mm) van het lichaam moeten houden (inclusief de baarmoeder van zwangere vrouwen)” om blootstelling aan straling te voorkomen. Maar wat over de psychologische risico’s?

door Amanda Monteiro, 18 augustus 2017

Jean Twenge, een psychologieprofessor aan de San Diego State University, was recent geïnterviewd door NPR‘s Audie Cornish op “All Things Considered.”

In het interview beargumenteert zij dat wij rechtstreeks de eenzaamheid die zo duidelijk aanwezig is geworden in de moderne gemeenschap kunnen linken aan de introductie van de smartphones in 2012. Terwijl zij zegt “dat je absoluut niet de oorzakelijkheid kunt bewijzen” is “door een aantal verschillende studies een verband aangetoond tussen het besteden van veel tijd aan sociale media en het je eenzaam voelen”.

Twenge heeft gedurende 25 jaar generatieverschillen onderzocht en heeft haar bevindingen in haar boek iGen gedeeld, een term die zij gebruikt om jonge mensen te beschrijven die zijn geboren tussen 1995 en 2012. Zij heeft in haar boek een verhaal opgenomen dat is gepubliceerd in The Atlantic, waar zij dieper graaft in haar ongerustheid:

“In 2012 merkte ik abrupte verschuivingen op in het gedrag en emotionele staten van tieners. De zachte hellingen in de lijngrafieken werden steile bergen en heftige kliffen, en veel van de distinctieve karakteristieken van de millennium generatie begonnen te verdwijnen. In al mijn analyses van generatie data – waarvan sommige teruggaan tot de dertiger jaren van de vorige eeuw – had ik nog nooit zoiets als dit gezien.”

Het is echter niet alleen slecht nieuws. Doodslag cijfers onder teenagers zijn afgenomen, zij drinken minder, rijden later auto, en wachten voordat zij seks hebben, wat hen ‘psychisch veiliger’ maakt dan hun voorgangers. Maar de rol die smartphones innemen in het leven van een teenager is dieper gegaan, wat hen in plaats daarvan psychologisch kwetsbaarder maakt.

Teenagers kiezen er ook voor om meer tijd te besteden in het ‘met vrienden omgaan’ via sociale media, eerder dan persoonlijk. Een 75-jaar oude studie aangestuurd door Harvard psychiater Robert Waldinger stelde vast dat “goede relaties ons gelukkiger en gezonder maken, punt.” De studie bevestigt expliciet dat interactie nodig is voor ons om te bloeien, terwijl eenzaamheid een doder is, wat verder gewicht toevoegt aan de bevindingen van het onderzoek van Twenge.

“Meer verbonden zijn met familie, vrienden en gemeenschap maakt gelukkiger, fysiek gezonder, en langer leven, vergeleken met mensen die minder goed verbonden zijn” stelt de studie.

De zelfmoord en depressie cijfers voor teenagers zijn omhoog geschoten sinds 2011. “Het is geen overdrijving om iGen te beschrijven als staande aan de drempel van de slechtste mentale gezondheidscrisis in decennia. Veel van deze verslechtering kan worden gevonden door hun telefoons” zegt Twenge.

Twenge refereert ook aan iGen’s verrassende gebrek aan onafhankelijkheid. Zij zijn uitsluitend afhankelijk van hun ouders voor transport en zullen minder snel een baan hebben als zij in ‘high school’ zijn. “Over een range van gedragingen – drinken, daten, tijd besteden zonder toezicht – gedragen 18-jarigen zich nu meer als 15-jarigen plachten te doen, en 15-jarigen meer als 13-jarigen. De kindertijd strekt zich nu uit tot in ‘high school’ ” zo zegt zij. Dit is echt zorgwekkend, vooral omdat wanneer een individu zich niet capabel voelt om voor zichzelf te zorgen of om belangrijke risico’s te nemen, zij zich minder snel geïnspireerd zullen voelen – een niet te beschrijven gevoel dat helpt om een individu te motiveren om in actie te komen – en vertrouwen te krijgen in hun mogelijkheden en comfortabel in hun huid.

Met de hoeveelheid tijd die teenagers thuis rondhangen en zich niet bezighouden met vrienden, zou je aannemen dat zij mogelijk een betere relatie met hun familie hebben, maar het tegengestelde lijkt waar te zijn. Zij neigen er meer toe om zich af te zonderen in een ruimte waar zij vrijelijk de sociale media platforms kunnen benaderen om zich daar met vrienden bezig te houden.

Veel ouders nemen aan dat als hun kind thuis is liever dan buiten de deur tijd met vrienden door te brengen, het minder waarschijnlijk is dat zij drinken of seks hebben. Wat de ouders zich niet realiseren is dat het grootste gevaar in het volle zicht ligt. Ouders moeten zich meer bewust worden van de tijd dat hun kind zich met het scherm bezighoudt, en Twenge suggereert om hun introductie tot een smartphone zo lang mogelijk uit te stellen: “Als je voelt dat zij een telefoon nodig hebben, zeg om met de bus te kunnen gaan, kun je ze een ‘flip phone’ geven. Ze verkopen ze nog steeds. En dan, als jouw teenager een smartphone heeft zijn er apps die het ouders mogelijk maken om een restrictie op te nemen in het aantal uren per dag dat teenagers op de smartphone mogen zitten, en ook op welk tijdstip van de dag zij het gebruiken.”

Er zijn zo veel risico’s verbonden met online gebruik van kinderen, en er zijn zelfs stiekeme manieren waarop zij kunnen worden gemanipuleerd en gelokt om mee te doen met of iets ongepasts zien. Apart van SM gebruik, is gebleken dat teksten uitwisselen psychologisch ook een zeer negatief effect op ons kan hebben.

Het blijkt dat de menselijke verbinding een essentieel onderdeel is voor het algemene geluk en welbevinden. Wanneer wij ons met anderen bezighouden, krijgen wij de gelegenheid om een scala van emoties te ervaren en tijdloze herinneringen te creëren. Lessen zullen worden geleerd en vriendschappen versterkt, dus als je dat al niet hebt gedaan, bel vandaag je beste vriend op en breng samen wat tijd door!

Wat zijn de manieren waarop jij jouw schermtijd of dat van je kind hebt gelimiteerd? Als je een ouder bent, heb je enige gedragsveranderingen in je kinderen opgemerkt sinds zij een smartphone hebben?

Over de auteur

Ik ben sinds 2014 lid van het Collective Evolution team. Ik heb verscheidene taken waaronder directing, editing en managing van bepaalde sociale media platforms. Ik ben altijd geinteresseerd om nieuwe dingen te leren en interessante onderwerpen te onderzoeken. Als je vragen hebt of rechtstreeks contact met mij wil opnemen, email mij amanda@collective-evolution.com.

_________________________

De opinies die in dit artikel zijn verwoord zijn niet noodzakelijk de zienswijzen van Stillness in the Storm, de auteurs die eraan bijdragen, of degenen die het volgen.

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html

met dank aan eventnl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *