Klokkenluiders en meldpunten verder in de kou gezet

Vorige week donderdag 19 oktober verscheen in NRC en Volkskrant het bericht dat het “Huis van de Klokkenluiders” niet zou functioneren. Ook was dit te zien in het NOS-ochtendjournaal. Verder hebben wij er niets meer over vernomen en is dit nieuws zelfs bij de klokkenluiders en onafhankelijke media niet opgepakt of doorgedrongen. In 2012 werden wij, als grootste klokkenluiders organisatie, door Ronald van Raak van de SP al geconsulteerd, mede omdat wij  toen als SOPN hebben deelgenomen aan de Tweede Kamerverkiezingen,

daarom zijn wij van mening dat e.e.a. meer aandacht verdient dan het tot dusver heeft gekregen.  In 2003 hadden we al een gesprek met kamerlid Ineke van Gent (nu burgemeester van Schiermonnikoog) van Groen Links die in 2003/4 een wetsvoorstel heeft ingediend voor een betere bescherming van klokkenluiders en meldpunten.

Van Raak was wederom indiener van het wetsvoorstel voor een betere bescherming van klokkenluiders en deze wet werd zowel door de eerste en tweede kamer goedgekeurd, waaruit het Huis van de Klokkenluiders voortkwam dat in juni 2016 in Utrecht de deuren opende.

Klokkenluiders en meldpunten zijn nu aangewezen op het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar ze ingezetenen zijn.

Wat kunnen wij concluderen uit de berichtgeving in de NRC en de Volkskrant?

Ondanks 800 meldingen heeft het Huis nog geen enkel onderzoek naar een misstand weten af te ronden, meldde NRC vrijdag. Bestuursvoorzitter Paul Loven is vorige week opgestapt uit onvrede over de trage gang van zaken en de groeiende frustraties bij klokkenluiders, die zich in de kou gezet voelen.

Voor ons en vele collega’s klokkenluiders en meldpunten, die meldingen over geo-engineering en chemtrails, Monsanto en gmo’s, straling, vaccinaties en de gevaren van Big Pharma, het in stand houden van cover-ups en de falende media etc hebben gedaan, betekent dit, dat wij nu zeker weten dat er van overheidswege niets wordt ondernomen of onderzocht en dat er nog slechts een paar mogelijkheden overblijven om erkenning te krijgen voor zaken, die bij velen reeds bekend zijn, maar dat nog niet durven melden.

De Colleges van B en W zijn nu de eerst aangewezenen voor klokkenluiders die aandacht vragen en daarmee mogen hopen op verantwoordelijkheidsgevoel, respect  en bescherming vanuit diezelfde plaatselijke overheden.

Anton Teuben

Klokkenluider en meldpunt sinds 1985

Via onderstaande links kunt u de betreffende krantenartikelen lezen

Artikel NRC

Artikel Volkskrant

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *