gronderosie

Je geld of je leven

Je geld of je leven, is nu realiteit geworden na de algemene bekendmaking via de mainstream media dat één miljoen soorten van al het leven op aarde wordt bedreigd en verdwijnt en nu de mensen aan de beurt zijn. Het gaat slecht met de natuur en daar is de mens verantwoordelijk voor.

Dit blijkt uit een groot internationaal rapport van 145 internationale experts uit 50 landen. De voorzitter van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), Robert Watson, spreekt over een ,,onheilspellend beeld”. Hij waarschuwt dat de mensheid het roer ingrijpend moet omgooien om het tij te keren.

De mens heeft er een potje van gemaakt

Wat denk je wat er gebeurt als er nu niet wordt ingegrepen? We kunnen vaststellen dat de meest ontwikkelde soort (tenminste zo noemen ze zichzelf) er een potje van hebben gemaakt.  De instituties die de belangen van deze planeet en al zijn leven behartigen, hebben zich boven het ecosysteem geplaatst. Ze hebben net als mensen uit alle lagen van de bevolking, een enkele uitzondering daargelaten, het contact verloren met planeet, natuur en universum. Door het hanteren van vooroordelen en essentieel nieuws en feiten te negeren en te verzwijgen, hebben velen op hooggeplaatste posities zichzelf onbewust gedegradeerd tot de meest destructieve wezens in ons zonnestelsel. Dit dringt nu langzaam door bij diegenen die zich door wetten en regels de mond hebben laten snoeren en worden gebruikt door diegenen die het geld beheren.

Gevolgen digitale straling

De mensheid smult van de digitale mogelijkheden van smartapparaten en 4G en straks 5G, wat aan iedere wereldburger vrijwel kosteloos is verstrekt. Zonder dat het volk zich ook maar iets lijkt te beseffen wat er met al hun informatie wordt gedaan en wat voor gevolgen de bijkomende straling heeft op de gezondheid en de natuur.

Sinds de UMTS masten rond 1995 kwamen zijn 75% van de insecten en meer dan 25% van de dieren verdwenen, worden bomen gekapt voor betere draadloze verbindingen en stijgt het aantal fysieke en psychische gezondheidsklachten schrikbarend. Waarom zien we dagelijks steeds meer mensen het verband tussen straling en het verdwijnen van de natuur, terwijl hoogopgeleiden die werkzaam zijn voor overheid en bedrijven het niet benoemen of zich verschuilen achter de mededeling “dat er geen wetenschappelijk bewijs voor is gevonden”?

We kunnen het tij keren

Als klokkenluider, onafhankelijk journalist en meldpunt sinds 1985 geef ik iedereen mee: wie bepaalt wat bewijs is, dat ben jezelf. We moeten ons niet meer laten leiden door instituties maar opkomen voor onszelf, onze kinderen, de natuur en de aarde. Doen we dit niet, dan weten we wat de gevolgen kunnen zijn; dan zijn we straks zowel ons geld als ons leven kwijt.
Maar er is hoop!!
Als de mensheid de waarheid wordt verteld en de grootste cover-ups aan het licht worden gebracht die wij allemaal al sinds 2003 benoemen en te vinden zijn op deze website kunnen mensen zich bewust worden van de toestand in de wereld en het tij keren. Zij die inmiddels weten wat voor de mensheid wordt verzwegen, kunnen deze openheid creëren door meer samen te werken en gezamenlijk verklaringen te geven.

We moeten vragen gaan stellen en informatie verstrekken aan leidinggevenden die ons dagelijks van beperkt, niet relevant en eindeloos herhaald nieuws voorzien of jarenlang debatteren zonder zichtbaar resultaat of acties om de planeet te redden. Persoonlijke twijfels spelen bij vele politici en media een steeds grotere rol nu steeds duidelijker wordt dat het niet goed gaat met de aarde en al het leven wat het herbergt. Partij standpunten worden gehandhaafd tegen beter weten in. Vastgesteld, de politiek vertegenwoordigt niet het volk in de eerste plaats, maar de grote geldstromen en multinationals en we zien de gevolgen voor mens, planeet en dier.

Nieuws zelf creëren en verbreden door feiten aan te dragen.
Laten we beseffen dat de wereld zeer snel kan veranderen als cover-ups worden opengebroken.

disclosure-winsum

Burgers kunnen voortouw nemen

Het beste voorbeeld daarvan hebben we in Groningen met RTV Noord waarvan de redactie op de hoogte is van de bijzondere gebeurtenissen boven Groningen en Winsum. Tot dusver heeft de redactie besloten om de feiten te verzwijgen en er geen aandacht aan te besteden. Als alle Groningers waarvan ik weet dat ze getuige zijn geweest van iets uit een andere realiteit of dimensie dit bij RTV Noord, Hogeland Nieuws en andere regionale media en ons melden, kan er binnen enkele dagen iets loskomen wat onomkeerbaar is. Dan kunnen we de wereld, onszelf en universum in een veel positiever daglicht zien dan ons nu wordt gepresenteerd.

Als wij burgers zelf de waarheid onder ogen zien, dan dient de media wel te volgen. Tevens zullen ze dan wellicht moeten bekennen dat ze fatale fouten hebben begaan tegen de mensheid door jarenlang essentieel nieuws links te laten liggen en weigeren onderzoek te doen. Mede door dit optreden zijn vele jonge mensen met een hoger bewustzijn in een isolement beland of hebben een etiket gekregen en zijn aan de medicijnen gezet. Dit moet nu afgelopen zijn. Noorderlingen mogen weten wat zich in hun omgeving al jarenlang afspeelt.

Tot slot,

Nieuws brengen wat alle huidige informatie overstijgt… is de verandering en dat ben jij.
Laten we onderzoeken en bekendmaken wat vrijwel iedereen gelooft of weet. Wij zijn niet alleen en onze bezoekers uit vele dimensies hebben zich wereldwijd al bekend gemaakt aan overheden en aan de mensen die zich er voor openstellen en op onderzoek uit zijn gegaan, waaronder vele landgenoten. Ik refereer nog even aan de concepttoespraak voor alle wereldleiders samengesteld door Steven Greer en in Nederland in de publiciteit gebracht door Coen Vermeeren waarin op een duidelijke manier de situatie van de wereld wordt weergegeven.

De machthebbers op aarde weten dat de slechte situatie waar onze planeet in verkeert binnen betrekkelijk korte tijd kan worden hersteld door gebruik te maken van vreedzame buitenaardse technologieën, die door onze medebewoners van het universum zijn aangeboden. Laten we ons realiseren dat de mens hiertoe niet meer in staat is.

Ieder mens zou dienen te weten van de wetenschappelijk bevestigde mogelijkheden van de Schumann resonantie. De energie die wordt gemeten tussen het aardoppervlak en ionosfeer kan bij bewust integreren, je leven in zeer positieve zin veranderen.

Schumanninstituut

Wat kies jij? Je Geld of Het Leven? Besef daarbij dat “Universe is magic and love the key” en er nog veel te ontdekken valt over wat ons leven op aarde snel kan verbeteren en dat er geld genoeg is voor iedereen. Tenslotte zijn we allemaal gelijk.

Bron karikatuur: Agnes Avagyan via www.Live-Karikaturen.ch

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *