chemtrails

‘Hemel onder Vuur’; een diepgaand chemtrailonderzoek

Mensen die gezond-denkende mensen menen te moeten uitmaken voor ‘complot-gekkies’ of ‘samenzweringsfreaks’, krijgen steeds minder mogelijkheden hun geschreeuw te uiten, zonder daarbij met de feiten voor de voeten gegooid te worden. De lege retoriek over het ‘niet-bestaan-van’, wordt achterhaald door keiharde feiten! Maar vaak ook door het officieel naar buiten komen van berichten, die voor de mensen die goed opletten, duidelijk te ontmaskeren zijn als camouflage-praktijken.

In het kader van chemtrails bijvoorbeeld, zijn er wereldwijd veel, heel veel mensen, die sinds het breed en wereldwijd bekend worden van dit fenomeen, zo’n 10 jaar geleden, onderzoek zijn gaan doen. Van vele kanten komen verslagen en rapporten over dit fenomeen, waarbij mensen vanuit hun éigen expertise en perspectief, deze manipulatieve praktijken aan de kaak stellen.

Het is dus geen complot-denken meer, maar pure en zuivere analyse, wanneer onderzoekers na hún tijd en energie te hebben besteed, tot de conclusie komen dat er wel dégelijk sprake is van de achterliggende zaken rondom chemtrails. Chemische emissies, die uit vliegtuigen worden gesprayd, als onderdeel van een verborgen agenda. Zorgvuldig gecamoufleerd onder bijvoorbeeld ‘geheime wapens’ en/of ‘noodzakelijke weermodificaties’. Maar gewoon FEITEN dus. Feiten over chemtrails die we hier op de site al tot in den treure hebben aangedragen de laatste jaren. Je kunt via onze zoekmachine veel artikelen terugvinden. Doe het eens, als je nog niét op de hoogte bent van dit fenomeen, ook wel het ‘chemtrail-complot’ genaamd.

Gaan we kijken dus nu naar de chemtrails-feiten, dan is een nieuw boek daar nu weer een extra krachtig onderdeel van. Dit Nederlandstalig boek getiteld ‘Hemel onder Vuur’ van auteur Fred Teunisse is dat boek. In het Nederlands dus, maar het zal ongetwijfeld snel een Engelse versie krijgen. Wij laten je hieronder kennis maken met de auteur en het boek. Een boek met een mooie beschouwing in onze ogen. Wij mensen zijn namelijk té vaak behept met de idee ‘dat we er niet toe doen’ en ‘toch niet in staat zijn het tij te keren’. En precies dát is de essentie van de sleutel tot de oplossing. Wij complimenteren Fred Teunisse voor een/deze liefdevolle benadering van dit heftige fenomeen, genaamd ‘chemtrails’.
De verschijnselen zijn zó verdacht, dat je er wel aandacht moét besteden!

‘Hemel onder Vuur’; diepgaand chemtrailonderzoek

Laten we eerst de auteur aan je voorstellen. Fred Teunissen (1952) schrijft al een halve eeuw ‘voor de verandering’. Hij nam in de jaren ’60 als activist deel aan de democratiseringsbeweging van scholieren en studenten en sloot zich tijdens zijn opleiding aan de School voor de Journalistiek in Utrecht (lichting 1974) aan bij een linksradicale politieke beweging. Na het uiteenvallen daarvan, medio jaren ’80, volgden tien jaren van logistieke en managementfuncties in het bedrijfsleven.

In de tweede helft van de jaren ’90 werd de journalistiek weer Freds hoofdberoep. Aanvankelijk in loondienst, maar sinds 2003 als zelfstandige. In 2012 richtte hij samen met zijn vriend en compagnon Ed Lute een uitgeverij op. ‘Trophonios Publishing’ genaamd. Fred is vader van drie dochters en woont in een woongroep in Dwingeloo, Drenthe. (HIER vind je meer over zijn werk.) Hieronder publiceren we het voorwoord uit het boek en twee passages uit hoofdstuk 7.

Voorwoord

Mijn komst naar Friesland, eind april 2015, bracht me niet terug bij de uitbundige natuur van mijn jeugd, iets waarop ik wel gehoopt had. In plaats daarvan confronteerde deze switch me met een natuur die sterk onder druk staat en bijna hoorbaar kraakt. De sprankelende natuur van mijn jeugd is er nog wel, maar je moet er goed naar zoeken. Je vindt haar rond sommige bio-boerderijen en ecologische kwekerijen, in natuurgebieden en op de Waddeneilanden. Maar zelfs daar voel je dat er iets in de atmosfeer veranderd is.

Friesland heeft nog iets met me gedaan. Het weidse land heeft mijn ogen geopend voor geopolitieke ontwikkelingen die mij in het wereldse Amsterdam grotendeels ontgingen. Ik weet precies de dag waarop dit ‘ontwaken’ plaatsvond: 6 augustus 2015, een rustige, lauwwarme zomernamiddag. Ik zat op een bankje langs het Prinses Margrietkanaal in Grou en zag daar tot mijn stijgende verbazing hoe het hele luchtruim, van horizon tot horizon, door een paar brullende jets werd gevuld met uitdijende vliegtuigstrepen.

Het helder donkerblauwe firmament veranderde langzaam in een melkwitte zon-verduisterende koepel. Terwijl ik dit zag gebeuren, begon ergens diep in mij het besef door te dringen dat deze vliegtuigen iets zeer ingrijpends met mijn wereld aan het doen waren. Noem het een voorgevoel van onheil.

Chemtrails. Het is een zeer controversieel onderwerp

Informatie daarover had ik in de loop der jaren wel langs zien komen, maar had ik naast me neergelegd. Voornamelijk omdat chemtrails in verband werden gebracht met geheime plannen om de wereldbevolking te decimeren. Dat leek me een indianenverhaal. Niet serieus te nemen. Maar op grond van deze nieuwe indrukken in Grou nam ik me voor om me opnieuw in het onderwerp te verdiepen. En ditmaal grondiger. Dit nieuwe boek ‘Hemel onder Vuur’ is daarvan het resultaat.

Catherine Austin Fitts

Bij het schrijven ervan heb ik krachtige steun ervaren van iemand, die waarschijnlijk geen flauw vermoeden heeft dat zij zo belangrijk is geweest. Catherine Austin Fitts was ‘undersecretary’ voor Housing and Urban Development, tevens Federal Housing Commissioner in de eerste regering Bush. Zij is met afstand de ‘highest ranking’ persoon in mijn netwerk. De enige die een periode in de politieke binnencirkels van het westerse machtsapparaat heeft verkeerd. Zij zat niet dichtbij het vuur; zij zat er middenin.

Op 17 oktober 2015 kreeg ik een unieke kans om met haar van gedachten te wisselen tijdens een lunchbijeenkomst in Amsterdam met abonnees van haar kennisplatform Solari.com. ‘Dit is mijn kans,’ dacht ik. ‘Nu moet ik het doen, ook al veroorzaak ik misschien opschudding’. Ik formuleerde de vraag: “Catherine, what is your view on chemtrails?”

Haar compacte antwoord kwam direct: “It is real, it is scary and even the government doesn’t know who is behind it.” Dat zinnetje heeft me de afgelopen twee jaar door mijn research getrokken. Iedere keer als ik overweldigd raakte door de enorme hoeveelheid materiaal of als ik even geen antwoord had op de vele tegenwerpingen of als er twijfel in mij opkwam, dan werd Catherines mantra op de achtergrond hoorbaar:“It is real, it is scary and… even the government doesn’t know who is behind it..”

In moeilijke omstandigheden heb je moedige mensen nodig om moed te vatten. Nu, twee jaar verder, kan ik de eerste twee elementen uit het zinnetje van Catherine bevestigen: chemtrails zijn een realiteit en ze vormen een bedreiging. Met wie erachter zit heb ik me amper beziggehouden. Dat is weliswaar een zeer interessante vraag, maar voor dit onderzoek minder relevant. Ik heb me geconcentreerd op vier vragen die ik urgent acht: ‘Is het waar?’ En.. ‘Zo ja, wat zit er dan in?’, ‘Hoe beïnvloedt dat onze gezondheid?’ en Wat kunnen we doen om gezond te blijven?’ Dit boek is een momentopname. Toevoegingen, correcties en reacties plaats ik op mijn blog TransitieWeb.nl.

De kracht van transformatie

Op een warme dag eind juli 2017 had ik in de tuin een gesprek met de vriendin van mijn buurman. Ze is een stuk jonger dan ik. Ze vertelde me dat ze eerder nooit veel geloof hechtte aan verhalen over chemtrails, maar dat dit onlangs veranderd was toen ze met wat vrienden in een open veld was en het gebeuren hoog in de lucht hun aandacht trok. “Toch wel gek,” dachten we, “die langzaam uitdijende strepen. Het leek wel of ze doelbewust werden aangebracht.” Ze besloten ter plekke een experiment te doen: met gebundelde gedachtekracht en bewegingen van hun lichamen positieve energie naar de hemel zenden en zo de chemtrails ‘wegtoveren’. De Himalaya-methode noemt ze deze aanpak.

Wist jij dat de overheid in de VS patenten heeft voor de camouflagedeken van chemtrails, die ‘weermodificatie’ heet? En dat er zelfs een eigen bedrijf voor is opgericht, met behulp van de CIA

Het begon als een spel, maar tot haar grote verbazing en blijdschap had het effect. De lucht werd helderder en minder ‘drukkend’. Ik geef dit voorbeeld, omdat het zo prachtig aangeeft wat we kunnen doen, namelijk negatieve energie omzetten in positieve. Transformeren. Dat is de goede richting. Niet vechten en bestrijden, maar tegemoet treden en omzetten. Dat is makkelijk gezegd, want we moeten wel iets heel erg groots ‘omzetten’.

Het wereldomspannende technologische ‘netwerk van netwerken’ van de geo-engineers, militairen en de transhumanisten lijkt oppermachtig. Wat kun je als groepje verontruste burgers daar nu tegen ondernemen? Je hebt de hele NATO tegenover je, het hele geheimzinnige bolwerk van het militair-industriële complex, zowat alle toonaangevende academische cirkels op aarde en dan nog de wereld van de politiek en de media die de status quo verdedigen en bewaken. Het is vele malen erger dan David tegen Goliath. Dit is een microbe tegen Goliath. Geen beginnen aan…

Maar toch… Een reus op lemen voeten…

Maar toch, deze moloch is een reus op lemen voeten, zoals de Chinezen zeggen. Het machtige bolwerk heeft een paar bijzonder zwakke punten. Veruit het belangrijkste zwakke punt is dat het zich tegen de natuur keert. Om het overeind te houden moet er daarom continu energie worden toegevoegd. Er moet continu forcering plaatsvinden. Als de natuur zijn gang weer mag gaan, dan raakt het bouwwerk binnen de kortste keren in verval.

De moraal: je kunt het wel tegen de natuur willen opnemen en misschien houd je dat met veel moeite een tijdje vol, maar uiteindelijk verlies je dit altijd. Technocraten kunnen dit niet begrijpen. Zij geloven dat technologie superieur is aan de natuur, die ze wel eens eventjes naar hun hand zullen zetten. Bij de chemtrails vindt deze forcering plaats in de vorm van de toevoeging van steeds weer nieuwe aerosols. Als die toevoeging stopt, valt het bouwwerk in elkaar en herneemt de atmosfeer zijn oorspronkelijke staat. Dit is zeer goed nieuws. Het betekent dat het chemtrail-systeem niet stabiel is, niet duurzaam, niet organisch. Logisch, want het is aardevijandig (en trouwens ook zonvijandig).

Een tweede zwakte (die je eigenlijk geen zwakte mag noemen, maar ik moet het niet te ingewikkeld maken) is dat aerosols, nanobots en polymeren materie zijn. En materie is minder solide dan we geneigd zijn te denken. Vanuit een wat ruimere optiek is materie feitelijk energie. Of beter gezegd: een uitdrukkingsvorm, emanatie of verdichting van energie. En energie is constant in beweging en te beïnvloeden.

Gedachten zijn ook een uitdrukkingsvorm van energie. Hier zien we de diepere betekenis van het experiment van de vriendin van mijn buurman. We kunnen ‘een goed gesprek’ met de chemtrails aangaan als we ze als energie in beweging zien.

En nog een stap verder: wij zijn zelf evengoed energie in beweging. Als wij in onze volle spirituele kracht gaan staan, vanuit een diep besef wat onze essentie is (liefde, licht en scheppingskracht) en van daaruit leven, dan kan niets ons meer uit het lood slaan. Hoe hoger onze frequentie is, hoe minder last we hebben van chemische en biologische ‘invasies’.

Acht dingen om te doen

En zo komen we bij de concrete stappen die we kunnen zetten. Je zal zien dat we ongelofelijk veel kunnen doen:

  1. Onze mentale weerbaarheid versterken
  2. De kwaliteit van onze leefomgeving permanent monitoren
  3. De atmosfeer van onze binnen- en buitenruimten transformeren
  4. Onze fysieke en emotionele weerbaarheid versterken, onze lichamen ontgiften en onze levens energetisch in balans brengen (zie Schumann Resonantie-cursus!)
  5. Zelf organisch voedsel verbouwen (kiemen, eetbare planten, fruit en groenten)
  6. Nieuwe, duurzame leef- en woonvormen ontwikkelen
  7. Kennis van helingtechnieken en gezonde voeding overdragen op anderen
  8. Politieke en juridische actie ondernemen

ALOHA, last but not least

De chemtrails zijn onze leermeesters. Ze leren ons om negatieve energie te herkennen en te transformeren. Ze leren ons ook dat wij – met alle andere bezielde wezens op deze aarde – met onze gedachtekracht en levensenergie zelf actief het leven dat wij voor ogen hebben, vorm kunnen geven. Zij vestigen onze aandacht op de grote waarde van ons derde oog en op wat er nodig is om dat ‘scherp’ te houden. En zij helpen ons om de regie over levens (weer) in eigen hand te nemen.

Dat alles neemt niet weg dat we in het defensief zijn. We moeten een goed antwoord zien te vinden op de druk die uitgaat van een steeds giftiger leefomgeving. Het goede daaraan is dat we deze situatie kunnen benutten om kernen te ontwikkelen voor de wereld die hierna komt. Deze strategie, die het op korte termijn voorbereid zijn op zware tijden, verbindt met een langetermijnperspectief van maatschappelijke en culturele transformatie, heb ik in mijn blog al eens samengevat met de afkorting ‘ALOHA’. Daarin staat A voor Alert zijn, L voor Liefde, O voor Organisatie, H voor heling en A voor Actie. ALOHA is een mooi woord, een soort ezelsbrug die de benodigde samenhang in de strategie aanbrengt.

‘Hemel onder Vuur,
een diepgaand onderzoek naar chemtrails’

Uitgeverij Trophonios Publishing
November 2017  –  ISBN 9789491728273
Paperback met fotokatern – 260 pagina’s – prijs: € 20,-

Met dank aan Guido van Wanttoknow.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *