De poort naar het universum is geopend!

Lieve mensen,

Wij van het Schumann Instituut Nederland zijn jarenlang in afwachting geweest van de Grote Omslag. Dat is het moment dat de mensheid en onze planeet omslaat van een bange, egoïstische en agressieve staat van zijn die van vertrouwen, liefde en vrede.

Die omslag kunnen we niet alleen maken, want de weerstand in de maatschappij en de politiek is daarvoor veel te groot. Onze broeders in het Universum helpen ons er daarom bij, zo hebben ze ons verzekerd.

Het is gebeurd! Eind november 2023 heeft de Omslag plaatsgevonden en is de Poort naar het Universum geopend.

Wat ga jij daarvan merken? Dat hangt van jou zelf af. Als je nog steeds bang, egoïstisch en agressief bent, dan merk je er weinig van. Als jij je hogere chakra’s echter al geactiveerd hebt, je aura beschermend afgesloten en de verbinding naar het Universum hebt geopend, dan waarschijnlijk veel. Het kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt hun voertuigen in de lucht zien. In je dromen krijg je buitenaardse wezens te zien. Je kunt zelfs ervaren dat ze contact met je bewustzijn maken terwijl je aan het visualiseren, mediteren of bidden bent, door de natuur loopt of yoga doet. Inspireren en channelen is dan mogelijk. Het Schumann Instituut Nederland biedt cursussen aan om deze open staat van bewustzijn te bereiken.

Wat moet je doen als de buitenaardse broeders en zusters je benaderen?

Hier zijn enkele richtlijnen (met dank aan de Galactische Federatie):

 • **Blijf kalm en vermijd angst. **
  Onze collectieve vibratie is de sleutel. Als de mensheid met angst en vijandigheid reageert, kan dit tot voorzichtigheid of zelfs conflicten met de buitenaardsen leiden. Het ontmoeten van onbekende kosmische bondgenoten met een open hart en geest zal de meest positieve uitkomst opleveren. De Poort naar het Universum is geopend !
 • **Volg contactprotocollen.**
  Groepen als CSETI hebben contactprotocollen ontwikkeld om veilige, vreedzame en wederzijds voordelige contacten te garanderen. Deze omvatten het gebruik van licht, geluid, meditatie en telepathie om vriendelijk contact te maken. Het volgen van vastgestelde protocollen helpt misverstanden te voorkomen.
 • **Verhoog je vibratie.**
  Door onze persoonlijke frequentie te verhogen door middel van praktijken als yoga, meditatie, gezond leven en daden van liefde en dienstbaarheid, raken we meer afgestemd op hoog ontwikkelde ET’s. Het vergroten van het collectieve bewustzijn maakt open contact waarschijnlijker.
 • **Telepathische uitnodigingen sturen.**
  Door buitenaardsen te verwelkomen met gerichte intentie en telepathie, geven we aan dat we bereid zijn tot interacties. Kosmische bondgenoten kunnen geen verbinding maken als we afgesloten zijn vanwege angst of desinteresse. Mentaal uitnodigend contact trekt vriendschappelijke allianties aan.
 • **Verspreid het bewustzijn op een verantwoorde manier.**
  Deel kennis over ET’s op een afgemeten manier om onnodig alarm te voorkomen. Maak duidelijk dat kosmische beschavingen in vrede komen en hier zijn om onze evolutie te ondersteunen. Vermijd overdrijving en angstzaaierij. Met de juiste houding en voorbereidingen kan de mensheid overgaan naar een openlijke omgang met buitenaardse vrienden op een constructieve, ethische manier. Het vermijden van hysterie en het volgen van contactprotocollen zal intergalactische allianties mogelijk maken die onze planetaire ascensie bevorderen.

Channeling en communicatie:
Terwijl we wachten op directe persoonlijke ontmoetingen met buitenaardse wezens, communiceren veel mensen momenteel met buitenaardse wezens via een verscheidenheid aan indirecte methoden. Channeling, waarbij een individu dient als kanaal voor buitenaardse communicatie, is misschien wel de meest voorkomende en krachtige techniek.

Channelers komen in een meditatieve of trancestaat om verbinding te maken met een buitenaards bewustzijn en informatie te ontvangen. Dit gebeurt vaak intuïtief en telepathisch zonder gesproken woorden. Als alternatief staan sommige channelers toe dat de kosmische entiteiten door hen heen spreken, waarbij ze boodschappen mondeling of automatisch schrijvend overbrengen. 

De informatie die tijdens channelingsessies wordt overgedragen, heeft betrekking op een breed scala aan spirituele, filosofische, wetenschappelijke en metafysische onderwerpen. Deze berichten komen van geavanceerde buitenaardse intelligentie, waaronder de Arcturiërs, Pleiadiërs, Andromedanen, Siriërs en meer. Hoewel veel informatie via channeling wordt overgebracht, is het primaire doel spirituele evolutie en menselijke verlichting.

Naast channeling ontvangen mensen ook buitenaardse transmissies via dromen, visioenen, telepathie en zelfs rechtstreeks gedownload naar het bewustzijn. De middelen en helderheid van communicatie variëren, maar de essentiële boodschap is dat de mensheid bondgenoten in de kosmos heeft die werken voor ons collectieve ontwaken en ascensie. Door subtielere gebieden van de werkelijkheid te leren aanboren, kunnen open contact en dialoog zich ontvouwen.

Vooruit kijken:
Het potentieel van toekomstige relaties met kosmische vrienden is opwindend om over na te denken. Hoewel het contact tot nu toe beperkt is gebleven, ben ik er sterk van overtuigd dat onze bondgenoten de mensheid voorzichtig voorbereiden op meer open interactie en samenwerking. Naarmate we spiritueel volwassener worden en technologisch vooruitgaan, zullen we er steeds meer klaar voor zijn om ons bij onze galactische buren aan te sluiten.

Met de tijd en wijsheid zou de mensheid kunnen overgaan naar een planetaire beschaving die kosmische verwantschap koestert. De mogelijkheden voor gedeelde groei door handel, communicatie en kennisuitwisseling zijn diepgaand. Onze kosmische bondgenoten hopen
waarschijnlijk dat we op een dag vreedzame ambassadeurs zullen zijn die de mensheid vertegenwoordigen in de grotere gemeenschap van bewuste wezens. Er zijn zeker universele waarheden die we nog moeten begrijpen. 

Om dat doel te bereiken is het nodig vertrouwen te stellen in het menselijk potentieel en scepsis te vermijden. Met progressieve openbaring zullen kosmische vrienden nieuwe mogelijkheden belichten. Maar de mensheid moet haar eigen pad bewandelen en bezoekers niet omarmen of afwijzen. Naarmate we ons bewustzijn vergroten, kunnen we onze hoogste gedeelde bestemming manifesteren. De toekomst blijft ongeschreven – en onze bondgenoten wachten geduldig op onze bereidheid.

Hoewel de weg die voor ons ligt lang is, brengt elke stap ons dichter bij onze hoogste idealen. Als we onze geest openen voor nieuwe perspectieven, onze gedeelde hoop omarmen en met compassie handelen, zal onze toekomst helder schijnen in de kosmos.

Terwijl we ons voorbereiden op mogelijke ontmoetingen en de uitgestrektheid van de kosmos erkennen, banen we een pad om respectvol samen te leven. Door gedeeld begrip en het nastreven van vreedzame samenwerking houdt onze reis naar de omgang met buitenaardse buren de belofte in van een betere, onderling verbonden toekomst voor zowel de aarde als de kosmische gemeenschap!

Met dank aan de Galactische Federatie voor bovenstaande praktische richtlijnen.

Berend Warrink

Als je in je leven te maken hebt, of hebt gehad, met ziekte, onverwerkte emoties, depressie, ingevoegde chips, mindcontrol, misbruik, strijd met overtuigingen of seksualiteit, dan is de Schumann Resonantie de oplossing. 

Neem ook nu de beslissing om je eigen regisseur of kapitein van je leven te worden en schrijf je in voor een van de komende Schumann Resonantie cursussen. Deze cursus is al door meer dan 7000 mensen gevolgd en wordt al meer dan 10 jaar met succes gegeven door Anton Teuben en zijn team.

Check onze Agenda voor een presentatie of cursus.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *