Liveblog Winsum update 24-5 Deze mensen maken buitenaards contact wereldkundig!!

Anton_teuben_groot

Deze mensen maken buitenaards contact wereldkundig!!

Voor je verder gaat lezen met de update op deze stralende zondag vraag ik jullie om eerst de volgende 6 minuten te bekijken. Met de grootste dank aan Gerard Aartsen.

Duizenden militairen, wetenschappers, astronauten en functionarissen steken weldegelijk hun nek uit en bevestigen dat er allang buitenaards contact is. Velen van hun hebben het inmiddels ook zelf mogen ervaren. Als je een maal weet dat het de werkelijkheid is en dat er objecten rondvliegen en ook hebt geluisterd naar wat de functionarissen ons hebben verteld kan er redelijkerwijs ook bij jou contact volgen.

Het draait erom waar jij je op focust en je intentie en energie instopt en dan adviseer ik iedereen kies datgene wat ons vooruitgang kan brengen. Onze bezoekers uit de ruimte kijken niet naar diploma,s, titels, culturen, religies of je bankrekening maar leggen contact met mensen die verder kijken dan hun neus lang is en die hebben begrepen dat we nog erg veel moeten leren. Het belangrijkste is dat je je zelf eerst goed leert kennen en weet wat je eigen waarheid is.

Het is niet verwonderlijk als je niet wordt geloofd als je het over buitenaardsen hebt. Maar stel je nu eens voor dat deze week net zoveel aandacht was besteed, aan deze toch zeer betrouwbare functionarissen, dan aan Trijntje Oosterhuis er weer hoop zou zijn geweest voor miljarden wereldburgers op leven i.p.v. overleven.

Jullie hebben waarschijnlijk ook begrepen wie diegenen zijn die buitenaards contact bekend gaan maken.

Wij dus, met elkaar, die het weten ….Veel Succes …. En focus je op de goede afloop. We kunnen nog maar een kant op met de verdubbeling van de Schumann resonantie(hartslag aarde) komt de waarheid vanzelf en wij kunnen dat proces met elkaar versnellen.

Ik eindig vandaag met de woorden van Robert Salas, ex officier van een kernlanceerbasis en ex kapitein van de Amerikaanse luchtmacht. Ik werd in 2012 door Salas benaderd over de soortgelijke situaties die zich hebben voorgedaan op Soesterberg en waar ik tientallen getuigen over heb gesproken. In dit gesprek heb ik bij R. Salas aangegeven dat er inderdaad vele voorvallen in Nederland bij ons bekend zijn en het contact vreedzaam en gebaseerd is op
uitwisseling van universele kennis. Deze veelal op mensen gelijkende wezens begeleiden ons met onze evolutie.

Robert Salas: “Er zijn inderdaad onbekende vliegende voorwerpen waargenomen boven veel van onze kernwapenbasissen en andere kerninstallaties. In sommige gevallen werd hierdoor de operationele gereedheid van onze kernwapens aangetast… Als zij ze hadden willen vernietigen, hadden ze dat volgens mij, met alle krachten waarover ze beschikken, kunnen doen. Zelf denk ik dus niet dat ze vijandelijke bedoelingen hebben”.

Het vreedzame contact wordt bevestigd door talloze hoge functionarissen uit vrijwel alle landen. Met elkaar zijn wij disclosure door te verbinden en de informatie te verspreiden als mensen die staan voor een betere wereld en eerlijke nieuwsvoorziening voor iedereen.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

Volgende Schumann-cursussen vindt u hier: https://www.antonteuben.nl/2015/04/schumann-resonantie-cursus/

Open Brief B&W en raadsleden van de gemeente Winsum

Anton_teuben_groot

Open Brief

 

Betreft: Bijzondere contacten

Geachte B&W en raadsleden van de gemeente Winsum

Sommigen van u kennen mij nog van de kledingzaken Walk In, Vanity en Yes , voorzitter van de handelsvereniging en trainer van DWA. In 1992 stopte ik met mijn activiteiten in Winsum, Bedum, Appingedam en Uithuizen en verkocht mijn goed lopende winkels aan een collega (Snuffel) met overname van 24 personeelsleden. Ik verhuurde na de verkoop van Walk In mijn panden op dat moment 930m2 winkelruimte verdeeld over 4 panden , pub69 en 4 woningen. Financieel dus niets te klagen alleen geld is voor mij niet het belangrijkste.

Inmiddels had ik een nieuw bedrijf waarmee ik mij profileerde op vliegveld Eelde en de grootste luchtvaartevenementen in West Europa. Met Aviation Art ging een nieuwe wereld voor mij open en deed geweldige nieuwe ontdekkingen in Koeweit, Amerika, Canada, Rusland, Engeland, China op de vele met name militaire vliegvelden en tijdens de vele uren die ik toen in de lucht was.

Deze ontdekkingen over de cover-ups over de Schumann resonantie(1) en over buitenaardse objecten die ik als klokkenluider en meldpunt vanaf 2002 samen met duizenden anderen in de publiciteit wou brengen hebben ervoor gezorgd dat ik al mijn bezittingen ben kwijtgeraakt, mijn sites in 2014 zijn gestolen, mijn relaties zijn verstoord, door de media in diskrediet ben gebracht en nu zelfs de dochter van 11 jaar van mijn vriendin wordt gescheiden. Dit vanwege onze kennis en de cover-ups waarmee de wereldbevolking aan het lijntje wordt gehouden.

Nederland is niet democratisch meer en de wereldwijde gecontroleerde media houdt zeer belangrijke informatie achter waardoor de feiten en actualiteit de mensen en ook u niet meer bereiken. Ik zal proberen u een kort overzicht te geven wat enkele honderden Winsumers weten, duizenden Groningers, Friezen en Drenten en tienduizenden Nederlanders.

In 2002 begonnen we met een team van 12 mensen met SOPN en de website Niburu en met de Mindshop aan de hoofdstraat 22. We hebben miljoenen mensen bereikt en velen geholpen met de nieuwe kennis die wij hebben ontdekt. Gesprekken gehad met diplomaten, ministers, ambtenaren van ambassades en ministeries, Kamerleden, Mark Rutte, wetenschappers, acteurs, zangers, militairen en duizenden getuigen enz. Dit waren ook de mensen en instanties die mijn sites bezochten, want voor de hardwerkende burgers was onze informatie niet te begrijpen.

De indieners van de nieuwe wet voor bescherming van klokkenluiders in 2012 Ronald van Raak(sp) en Ineke van Gent al in 2003(groenlinks) hebben wij als grootste klokkenluiders organisatie SOPN geïnformeerd over de erbarmelijke situatie waar klokkenluiders en meldpunten in worden gezet. Onderwerpen zoals chemtrails, het bewijsbare verband tussen kanker, bijensterfte en wifi-straling, genetisch gemodificeerd voedsel, de pillenindustrie en de mogelijkheden die de Schumann resonantie biedt om je lichaam schoon te houden van straling en ziekte en tot slot de waarheid over buitenaards contact worden ons niet in dank afgenomen. Een kleine club mensen bepaalt wereldwijd wat u mag weten en wat niet. Welke keuze maken we als mens?

Er is ons al 12 jaar van alles beloofd maar niets gedaan. Antwoorden krijgen we niet maar worden alleen maar verder in het moeras gedrukt. Ook al zijn we bewijsbaar bestolen, de politie doet niets met onze aangiftes en juridische bijstand bestaat niet voor ons. Er is geen advocaat die er zijn vingers aan wil branden.

Ik zal u rapporteren wat zich hier in 2002 tot eind 2004 heeft afgespeeld en is gemeld bij de toenmalige burgemeester Dees en daarna bij Y.van Mastrigt. Deze meldingen zijn ook gedaan bij het ministerie van defensie, de gehele media, universiteiten enz.. We wachten sinds 2002 na honderdduizenden mails, gesprekken op een concreet antwoord. Als ingezetene van Winsum verwacht ik dat van B&W en raad. Burgemeester Michels en mijn oud buurman en wethouder Jaap Hoeksema weten iets van wat zich hier heeft afgespeeld en in welke situatie wij verkeren. Via een telefoontje van de secretaresse van de burgemeester ongeveer een maand geleden kreeg ik als antwoord op mijn mail dat “de burgemeester prima op de hoogte is van de situatie”.

Y van Mastrigt antwoordde in 2004 op mijn vraag “Wat gebeurt er met deze info en wat zegt u als de media voor de deur staat”. Zij antwoordde mij; “dat als het wetenschappelijk was bewezen burgemeesters met uitspraken kunnen komen.” Wat ik en velen met mij weten is dat deze kennis uit het vakgebied van onze universiteiten is gehaald sinds eind vorige eeuw. Dit betreft de termen Schumann resonantie en leylijnen, de melding over buitenaards contact en de besproeingen boven Winsum en Nederland door militaire vliegtuigen wat we regelmatig kunnen zien.

De situatie Nu en bekend bij de overheden, veiligheidsdiensten, militaire wereld, religies en wetenschap wereldwijd en bij burgemeester Michels en wethouders?

In 2002 tot 2004 vond er op verschillende plaatsen op de hele wereld en in Noord- Nederland in Winsum en vele omliggende plaatsen contact plaats met objecten van buitenaardse oorsprong en met op mensen gelijkende vredelievende wezens. Hierbij vond er een uitwisseling plaats van kennis en de oplossing voor de erbarmelijke situatie op aarde.

Medvedev en Putin hebben hiervan vorig jaar al melding gemaakt evenals presidenten van kleine Russische deelstaatjes. Zowel Amerikaanse als Russische hoge militairen en astronauten hebben gemeld dat deze buitenaardse objecten, die kernraketten en massavernietigingswapens op vreedzame wijze onschadelijk maken, geen bedreiging zijn voor de wereldbevolking.(2) Welke geheimen dragen onze Nederlandse astronauten met zich mee. Helaas kan Wubbo Ockels het niet meer vertellen en volgt Andre Kuipers het voorbeeld van zijn Russische en Amerikaanse collega’s.

Ten Tweede: De verdubbeling van de Schumann resonantie en de gevolgen voor de aarde met al zijn bewoners. Uit het vakgebied gehaald van de Nederlandse universiteiten en in o.a. Rusland openbaar gemaakt. Zonder deze resonantie is leven op aarde niet mogelijk. Deze verhoogde trillingen hebben ook te maken met de knallen en de energieveranderingen in de leylijnen van de aarde en zijn geen aardbevingen. Het begrip leylijnen is uit het onderwijs gehaald rond 1950.

Deze twee onderwerpen zijn en worden binnenkort het grootste nieuws wat de hele wereld zal veranderen. De ufo-technologie(Tesla) en de Schumann ressonantie geven ons toegang tot natuurzuivere energie en zal het einde betekenen van onze afhankelijkheid van kernenergie en fossiele brandstoffen en ook van de haperende gezondheidszorg met nieuwe bij ons bekende technieken.

Deze bekendmakingen komen nu o.a. vanuit Rusland en verspreiden zich over de wereld . In Nederland zijn er ongeveer 15.000 mensen en wereldwijd tientallen miljoenen die weten van het buitenaardse contact en de verdubbeling van de trilling van de aarde en dit aantal stijgt met grote sprongen.

Wetenschappelijk zijn er voldoende bewijzen en feiten wat wij wereldkundig hebben gemaakt en wat wij weten. De mensen om me heen en ik verwachten een stukje respect en waardering en een rehabilitatie voor al het geleden verlies en ellende. Er zijn enorme bedragen uitgegeven om ons de mond te snoeren maar dat is nu verder zinloos.

Geheimen en cover-ups hebben sinds de jaartelling de meeste slachtoffers geëist, laten we ermee stoppen en eens naar elkaar luisteren.

Politiek loopt te pronken dat ze de mensen serieus nemen, dan is het nu de hoogste tijd. Als de mensen er zo achter komen waar onze volksvertegenwoordigers van wisten maar niets over mochten uitspreken wat is die titel dan nog waard. ‘Wij hebben het niet geweten’ gaat niet meer op.

Zoals wij nu worden behandeld, tolereren wij niet meer. Wij hebben de mensen kennis aangeboden wat wetenschappelijk en met feiten kan worden gestaafd. Artikel 1 van de grondwet heeft het over gelijke rechten en het vrije woord, helaas het is er niet meer maar het is nu op zijn terugweg.

Op een aantal vragen wil ik graag antwoord niet alleen namens mijzelf maar vooral voor onze kinderen, vrienden, familie en collega,s.

Vragen

  1. Welke situatie is (alleen) bekend bij de burgemeester, wethouders en raadsleden?
  2. Wij willen spoed overleg met de hele raad, zodat u op de hoogte bent van onze verkregen kennis en mogelijkheden. Daar willen we de feiten en bewijzen tonen en toelichten eventueel in aanwezigheid van auteurs en wetenschappers uit ons uitgebreide netwerk.
  3. Mogen wij rekenen op eerherstel vanuit Winsum op basis van Art.1 van de grondwet en daarmee op rechtmatige manier onze kinderen weer terug krijgen.
  4. Wij per direct een bescheiden financiële ondersteuning vragen i.v.m. de erbarmelijke manier waarop wij moeten functioneren en wij moedwillig op kosten worden gejaagd.
  5. Garandeert B&W Winsum ons een rustig onderkomen op basis van de huidige    bewijzen van ons gelijk tot het moment dat iedereen op de hoogte wordt gesteld.
  6. Oordeelt u niet en laat uw reputatie buiten beschouwing voor u de tijd neemt en beseft hoe groot dit is en wat uw rol hierin in Winsum kan zijn. De bevolking rekent op u.

Ik begrijp uw situatie en het ongeloof dat dit in Winsum zou kunnen plaatsvinden. Toch is het zo en Winsum en Groningen hebben een universele primeur. Ik begrijp dat er fractiebesluiten zijn gemaakt en iedereen zich aan de agenda moet houden maar er is ook nog zoiets als verantwoordelijkheid en de vrije keuze. Wij hebben kunnen opmaken dat van euro parlementariër tot gemeenteraadslid en alles daartussen geen vrijheid meer bestaat en er niet meer wordt geluisterd naar het volk en ze zich verschuilen achter hun portefeuille. Dit was makkelijk te ontdekken tijdens de deelname van SOPN bij de kamerverkiezingen in 2012. Het gaat hier niet alleen om mij maar al om miljoenen Nederlanders die weten dat er iets niet meer klopt. Uiteindelijk komt de waarheid toch boven tafel en is het belangrijk dat velen al op dit Event zijn voorbereid.

Stel u open voor informatie die met name voor u van groot belang zal zijn als volksvertegenwoordigers. Met duizenden kunnen wij u overtuigen maar ik zal hun vertegenwoordigen als 30 jarig meldpunt en de voorzitter van SOPN(verkiezingen 2012). Wij hebben de wetenschappelijke bewijzen vanuit universiteiten in Azië en contact gehad met de wetenschappers die ons deze kennis eigen hebben gemaakt. Je zou het praktische natuurkunde kunnen noemen.

Ik ben het gewend om uitgemaakt te worden voor alles en nog wat, net zo als Meindert van der Sluis(klokkenluider bevingen) en andere collega’s maar neem dat niemand kwalijk. We dachten toch altijd dat alles ons eerlijk werd verteld op t.v. en in de kranten.

Met de komst van Edward Snowden werd onze informatie verder bevestigd en nu hopen we dat het vanuit gemeentebesturen wordt gelanceerd. Ook andere burgemeesters van Zuidhorn, Tynaarlo, Haren, Bedum, Winschoten, Hoogezand, enz. zijn tussen 2002 en 2008 door getuigen op de hoogte gesteld van dit contact en de uitwisseling van universele kennis. De media en politiek krijgen weer vertrouwen en lezers als dit nieuws naar de mensen wordt gebracht. Er zijn dagelijks nieuwe feiten en meldingen.

Een andere mogelijkheid was er niet meer om dit als een open brief te lanceren. We hebben niets meer te verliezen dus gaan we voor de overwinning, de waarheid en de feiten over universeel contact in Nederland en de rest van de wereld.

30 jaar Meldpunt

Anton Teuben

www.antonteuben.nl

Download  de Open brief.

downloadfile

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
  2. https://www.youtube.com/watch?v=7yOPtmju4Bw

Winsum update 17-5 One Language Intelligent Network oftewel Telepathie

Anton_teuben_grootOne Language Intelligent Network oftewel Telepathie

U kent het wel en maken het vrijwel allemaal mee, dat we voor we op het scherm van onze mobiel kijken, al weten wie er heeft gebeld. Hoe kan dat en zou het volgende de verklaring kunnen zijn. Op het moment dat je naasten aan je denken en je nr. bellen is hun energie al bij je. Als je mobiel dan gaat, stel je je een moment open en voor je op je scherm hebt gekeken is de energie binnen en voel je wie je belt. Telepathie, steeds meer mensen ontdekken het. Veel mensen geven aan dat ze veel dichter bij hun dieren staan en het lijkt of we het dierenrijk steeds beter begrijpen. Willen de dieren ons iets zeggen??

Hoe kunnen onze vrienden in de natuur dat beter doen, dan ons te laten zien wat zij kunnen. De dieren hebben geen zorgen en angst over geld, hypotheken en apotheken en geestelijke gezondheidszorg hebben ze niet nodig. Trouwens telepathie noemt onze gezondheidszorg “schizofrenie”

zoals ik laatst zag bij het programma van Anita Witzier op bezoek in psychiatrische instellingen. Wie zijn hier eigenlijk schizofreen? Kijk eens naar de spreeuwen en de vissen. Heeft u ooit spreeuwen uit de lucht zien vallen tijdens de prachtige figuren die ze maken of een spoor van beschadigde vissen op de zeebodem ontdekt als ze in scholen zwemmen.

Hieruit blijkt dat ze allemaal zijn verbonden en gevoelsmatig hetzelfde doen of hun taak uitvoeren zoals bij de mieren. De mens mocht dit nog niet ontdekken maar de tijd is nu rijp.

Heeft de verdubbeling van de Schumann resonantie en de fotonenbelt daar iets mee te maken? Dat kun je helaas niet navragen bij de wetenschappers in Nederland en ik vermoed heel Europa. Het onderzoek naar de ionosfeer(waar wij in bewegen en functioneren) is naar wij weten uit het vakgebied gehaald van onze universiteiten en het KNMI. Wie bepaalt dat en hoe kan het dat dit klakkeloos wordt geaccepteerd. Gelukkig voelen en merken steeds meer mensen dat er energetisch iets is veranderd.

Telepathie, we beoefenen het binnenkort vrijwel allemaal en kunnen ons mobieltje weggooien en met onze intentie en universele kennis met iedereen verbonden worden. Probeer het maar eens uit, waar jij aan denkt is jouw energie of bewustzijn. We staan er niet bij stil maar doe het maar eens bewust. Het werkt gemakkelijker met iemand die er voor open staat, hou daar dus rekening mee. Anders is het dieren en plantenrijk er voor ons. Denk maar eens aan Prinses Irene die met bomen knuffelt.

Sluit je energiebuis of merkabah of pranabuis weer aan op de hoogspanningskabel van liefde, wat alles met elkaar verbindt en je weer rust, overzicht, gezondheid en geluk geeft en ontdek de realiteiten/ dimensies die op je pad komen. One Language intelligent Network vervangt wifi in de toekomst. Bewustzijn staat boven techniek.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

Eerstvolgende Schumann cursus Soest 31 mei

Liveblog Winsum 15-5 update Advies aan de tijdelijke bewoners van planeet aarde

Anton_teuben_grootAdvies aan de tijdelijke bewoners van planeet aarde

In de afgelopen jaren heb ik duizenden van jullie mogen ontmoeten en de verhalen aangehoord. Toen ik als meldpunt in 1993 voor de eerste keer werd benaderd door Pleiadianen dacht ik eerst dat ik hopeloos voor de gek werd gehouden. Toen ik ongeveer
een jaar later dezelfde mensen bij kopspijkers en  Jack Spijkerman zag zitten en hun verhaal aanhoorde begon mijn interesse aan te wakkeren. Mede ook door steeds meer bijzondere
meldingen en ervaringen die mij ter ore kwamen. Internet was er nog niet maar boekhandel De Slegte leverde mij ook bruikbare informatie.

Nu tientallen jaren later en na talloze gesprekken en ervaringen kan ik met alle zekerheid zeggen dat de aarde vol zit met zielen die vanuit andere stelsels in het universum hier zijn geïncarneerd. Voor velen was deze periode op aarde een martelgang, niemand gelooft je of begrijpt waar je het over hebt. Enkelen vonden de juiste partner(s) en hadden geluk en een luisterend oor. Met elkaar hebben we  gewacht en maar niet begrepen waarom er niets in de media werd vermeld. De meesten hebben wel door wat de rol van onze media is.
Hier zitten we dan op een planeet waar een diersoort nog achterblijft; de mens. De innerlijke kennis die we zo graag willen etaleren en waarmee de hele planeet naar een ander level kan worden getild, kunnen we nog niet allemaal openlijk uiten.

Als meldpunt heb ik al die verschillende realiteiten/dimensies mede door jullie mogen ontdekken en hoe alles met elkaar verbonden is. Mijn dank daarvoor. Ik weet inmiddels
dat er zoveel kennis op aarde is ingedaald en dat we al met een been in de Nieuwe Wereld staan alhoewel velen dit op dit moment niet beseffen.

Het is geen 2003 en 2012 meer. We zitten in midden 2015 en het heeft niets meer te maken met nieuws of internet maar met jezelf. Het is de vrije keus  en de stappen die je neemt en waar je jij je energie en liefde in stopt.

Mijn advies. Waar je ook vandaan komt vanuit het in dimensies opgebouwde universum, neem de tijd en herinner je weer wie je bent en waarom je hier op deze planeet bent geland.
Velen van jullie hebben het hoofd in de schoot gegooid en nu is het de tijd om het op te richten. De aarde heeft zijn trilling verhoogd en geeft jullie de mogelijkheden om weer te zijn wie je was  en waarom je hier bent gekomen. Juist, om je verhaal en kennis te delen waarmee je velen kunt helpen.

Laat je niet meer beïnvloeden door allerlei angstverhalen maar bereid je voor op het feest waar je veel te lang op hebt gewacht. Ook jullie voelen de tintelingen(schumann) die op dit moment elk levend wezen en de aarde beïnvloeden.

Het Event is een energetische ingreep om die ene waarheid nu naar de oppervlakte te halen.
Go with the flow en zwem niet langer tegen de stroom in. Ieders taak dient zich nu in liefde aan.

Universe is magic and love is the key

Anton

Meldpunt sinds 1985

Liveblog Winsum Update 2-5 Voorbereiden op het grote Event

Anton_teuben_grootVoorbereiden op het grote Event

Te veel om op te schrijven en niet weten waar te beginnen zo zit het op het moment.
De ontknoping van het grootste evenement wat voor de deur staat houdt steeds
meer mensen wereldwijd in een positieve spanning. Grotere aantallen mensen voelen verbindingen
en merken dat er iets groots op komst is.
De bekendmaking van de aanwezigheid van vredelievende op de mens gelijkende buitenaardsen
lijkt nu niet meer te stoppen te zijn. Steeds meer aanwijzingen wijzen erop dat dit
grote nieuws uit Rusland de aarde zal overspoelen. Vanuit Rusland is er al opgeroepen
dat Obama toe moet geven hoe de Amerikanen zijn belazerd over Roswell en het verhaal van
de Greys. Kennedy wou openheid en we weten hoe het met hem is afgelopen. Het was Eisenhouwer
die al een voorzet gaf en waarschuwde voor de macht in de macht van het militaire industriële
complex.

Na duizenden jaren van geheimhouding is het nu welletjes. Miljoenen hebben hun hele leven
met een stempel gelopen of zijn voor gek verklaard of besloten op deze planeet er een einde
aan te maken. Omdat ze objecten hadden gezien of contact hadden met een andere realiteit.
De mensheid is eindelijk zover om te begrijpen dat we niet alleen in het universum zijn.
Wat de meesten inmiddels ook wel zien is dat de media meer doet denken aan een dagelijkse
poppenkast met dezelfde spelers. Zelfs Jan Klaassen en Katrijn waren interessanter.
Velen denken dat de bekendmaking van buitenaards contact de grootste schok zal zijn. De
grootste schok voor de mensheid zal zijn, dat we er allemaal achter gaan komen dat de huidige
instituten en leiders ons duizenden jaren hebben onthouden van zuivere informatie en feiten.
Het is voor de grootste groep mensen amper voor te stellen dat we zo zijn bedonderd, zijn
bewaakt, afgeluisterd en gecontroleerd om de waarheid te mogen ontdekken en bekend te maken.

Zeros wil be heroes. Er staan genoeg universele zielen klaar om de mensheid door deze schok
te loodsen. Zij hebben compassie wat hun op aarde is aangedaan.
Groningen en Nederland spelen een grote rol bij disclosure. Eindelijk mogen Groningers
en Nederlanders ook weten wat er zich in Nederland heeft afgespeeld. Onze overheid, b&w. media
en wetenschap weten dit en zetten zich zelf te kijk als blijkt wat er allemaal onder de pet moest worden
gehouden. Winsum zou je het Roswell van Nederland kunnen noemen, er stortte niets neer maar er
was contact en er is universele kennis gedeeld.
Kortom, we staan klaar en focussen ons zoveel mogelijk om dit contact onder de aandacht te brengen.
Waarom?? Om onze kinderen, onze gezondheid en een gelukkige toekomst op een schone en weer gezonde
planeet aarde.

Universe is magic and love is the key

Anton

Meldpunt sinds 1985

schumann-resonantie-afb-720x1024-210x300

Liveblog – Winsum update 8-5 Can You Feel It..

Anton_teuben_grootCan You Feel It..

Kun je het voelen, er hangt iets in de lucht. Nou weet ik dat als meldpunt al tientallen jaren.

Ik ben ervan overtuigd dat veel mijn lezers ook de berichtgeving volgen van Benjamin Fulford, David Wilcock, David Icke, enz. Hieruit kunnen we aan alle kanten merken dat er nu werkelijk mega nieuws op komst is wat alles uit het verleden overschaduwd en de mensheid weer een stap dichter bij zichzelf en de waarheid brengt. De bekendmaking van buitenaards contact.

De duizenden die ik heb ontmoet bij de Schumann cursussen, Disclosure Tour, de verkiezingen in 2012, of in Groningen, Zuidlaren, Barneveld en Soest en vertrouwen hebben in de informatie die wij nu weer vanuit het contactdorp Winsum bij u brengen het volgende:

Op dit moment worden we verder overspoeld door een golf van misinformatie, angstverhalen, voorspellingen die vrijwel nooit uitkomen en bakken vol onnodige onzin wat we elke avond live ondervinden als we voor de T.V. of internet gaan hangen. Dit wordt allemaal gedaan om ons bij onszelf weg te halen en onze trilling te verlagen en het NIEUWS over buitenaards contact te overschaduwen of in twijfel te brengen. Twijfels bestaan niet op een planeet waar iedereen alles mag weten.

Het is over en het lijkt er nu op korte termijn op dat Europa en USA (13% van de wereldbevolking) ook de beschikking krijgen over het nieuws wat in Rusland al door Putin, Medvedev en het Ministerie van Defensie naar de oppervlakte is gebracht. Er zijn allang talloze buitenaardsen op aarde die zich tussen de mensen begeven en ons begeleiden naar een hoger bewustzijn en de angst wegnemen voor het universele contact wat zich steeds verder aan het uitbreiden is. Onze universele vrienden zijn vrijwel niet van ons te onderscheiden.

Ons advies; Voor de duizenden mensen die ik heb ontmoet en die openlijk hun verhaal hebben gedaan.

FOCUS JE OP DE TAAK WAARVAN JE WIST DAT HET ZOU KOMEN ,

Het is zover, de energieën doen hun werk en hebben de mensheid energetisch voorbereid op het nieuws wat onze hele wereld een ander aanzien zal geven. We mogen binnenkort gaan genieten van vrije en natuur zuivere energie en de universele kennis waardoor onze gezondheid en levensduur op aarde met sprongen vooruit gaat en iedereen weer vrij is. Deze bekendmaking zal vooral veel kinderen weer de rust geven waar ze recht op hebben.

Voor diegenen die wisten en al voelden dat het voor de deur stond het volgende. Gebruik je universele kennis, je positiviteit en liefde, zoek de rust, geniet en verbind je met de mensen en natuur en bereid je voor op datgene waarom je hier op aarde bent gekomen. Blijf vooral in het nu en laat je niet meer uit je veld slaan.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

We zijn allemaal bewoners van het universum en hebben deze tijdlijn gekozen voor planeet aarde.

Ik hoop dat iedereen mijn live-blog’s met zoveel mogelijk mensen wil delen om met name onze kinderen weer de vrijheid terug te geven door de feiten te benoemen en dit onder de mensen te brengen.

schumann-resonantie-little

Winsum 5-5 Bevrijdingsdag en de vrije keuze

Anton_teuben_grootBevrijdingsdag en de vrije keuze

Voor ons en vrijwel de gehele wereldbevolking zou het eindelijk eens Bevrijdingsdag moeten zijn. Een handvol beslissen dat wij een dag per jaar de vrijheid mogen vieren en ons daarmee het gevoel geven dat we vrij zijn. Morgen is het weer afgelopen met de zgn. vrijheid en zijn plichten, regels en wetten die bepalen wat we wel en niet mogen doen.

Laten we er echt eens een Bevrijdingsdag van maken en massaal openheid vragen of anders geen energie meer steken in onze staat, media, politiek en religies dan noodzakelijk. Deze instituten hebben ons eeuwen lang aan het lijntje gehouden.

Je bent wie je bent, een mens van vlees en bloed en in het bezit van een chakra/energiesysteem die alle vitale onderdelen van de juiste energie kan voorzien. Alleen je hart openen is dus niet de oplossing, je hebt meer chakra’s. Christenen, boedhisten, spirituelen, moslims, katholieken, jezuïten, vrijmetselaars, rozekransers enz., we zien er in ons nakie (vrijwel)allemaal hetzelfde uit. We zijn allemaal mens in diverse kleuren en maten. Durf er voor uit te komen wie je zelf bent en verschuil je niet meer achter instanties die ons willen laten geloven het goed met ons voor te hebben en stop er zo weinig mogelijk energie in. Onze eigen vrije keuze kan niemand ons afnemen, tenzij je er zelf in toe stemt.

In mijn vorige live-blog heb ik iets aangegeven over de situatie waarin mijn vriendin is beland. Ik wil de mensen bedanken voor hun steun en medeleven. Ik heb haar dochter 6 jaar van dichtbij mogen meemaken en ben zeer goed op de hoogte waar de schoen nu knelt en wat de oplossing zou zijn. Mijn komst wordt niet op prijs gesteld bij het overleg “ïn het belang van het kind”. Ik luister slecht als het belang van mijn geliefden in gedrang komen. Het lijkt erop dat deze instanties waarvan ik de naam niet over mijn lippen kan krijgen geen oplossing willen en uit onwetendheid of bewust verder problemen creëren. Dat dit wordt uitgespeeld over de hoofden van kinderen en er bewust pijn tussen ouders en kinderen wordt gecreëerd is niet langer te tolereren.

Hoe wij deze ernstige vorm van intimidaties, beschuldigingen recht zetten op onze manier. Hierbij maken wij geen gebruik meer van onze rechtstaat want het is geïnfecteerd en onbetrouwbaar gebleken. Wij vertrouwen meer op onze eigen kennis, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en de waarheid en liefde wat alles weer samen brengt.

Mochten er journalisten zowel media en internet iets willen doen voor deze ouders dan kunnen ze contact met mij opnemen.

Het wordt tijd dat er een echt bevrijdingsfeest komt, de belachelijke cover-ups worden opgelost en onze volksvertegenwoordigers worden vervangen door een leger van empathen. Zeer velen staan klaar en hebben zich aangepast aan de nieuwe frequentie van de aarde en handelen niet in eigen belang.

Onze kinderen zijn hierin van het grootste belang. Zij verdienen eerlijk onderwijs en niet dit op oude waarden en normen gebaseerde leerstelsel.

Jongeren mogen niet meer besmet worden met oude ideeën die deze wereld bijna naar de knoppen hadden geholpen. Diploma’s zijn de tandwielen/chips van het oude systeem. Onze kinderen zijn de nieuwe leiders vanuit eenheid en dienen niet het eigen maar het algemene universele belang.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

Noot: In verband met de snelle veranderingen komen wij handen te kort.

Wij hopen dat er enkele lezers zijn uit het midden van het land die ons dit week-end kunnen helpen. Er zal het nodige materiaal van de ene naar de andere plek moeten worden gebracht om nog beter te kunnen functioneren. Als jij wilt en kunt mail dan naar kantoor@antonteuben.nl Wij zoeken nog één vaste kracht die vanuit Winsum kan mee functioneren en flexibel is. Wil jij ook een wereld waarin respect, waarheid, geluk, gezondheid en liefde voorop staat reageer dan. We zitten om je te springen!