Winsum update 2-6 Een aantal tips bij de Voorbereiding op het “Event”

Anton_teuben_groot

Een aantal tips bij de Voorbereiding op het “Event”

Het Event, we komen deze term vaak tegen als het over de bekendmaking gaat van buitenaards contact. Een andere bewering is dat de vele bezoekers uit het universum zich zonder aankondiging wereldwijd op een vreedzame manier laten bewonderen.

Het Event zien wij meer als de ontmanteling van alle geheimen, omkoperij en leugens wat we nu vrijwel dagelijks mogen aanschouwen. Eerst werden alle nationale en internationale misstanden aan het daglicht gebracht. Deze feitelijkheden hebben nu vele wereldburgers inzicht heeft gegeven hoe deze wereld in elkaar steekt.

De mensen wereldwijd verbinden zich in de chaos en ellende waar we door de instituten die velen het vertrouwen hebben gegeven in zijn gebracht en die ons nu weer onbewust verder verbinden. Over de hele wereld komen de mensen er achter dat we allemaal mensen zijn en deze instituten niet meer te vertrouwen zijn en we op onszelf zijn aangewezen en onze eigen waarheid en ervaringen.

Steeds meer mensen ontdekken wat zich achter de sluiers afspeelt en heeft afgespeeld. Jammer genoeg zitten velen nog vast in het systeem van geld, angst, geheimen en contracten en zijn zich ervan bewust dat ze nog steeds onderdeel zijn en ingezet kunnen worden tegen mensen waar ze het eigenlijk mee eens zijn.

Het nemen van persoonlijke stappen wordt daardoor steeds uitgesteld en dat is gezien de omstandigheden waarin de mensheid is geplaatst, te begrijpen. Door alle verschillende religies, ordes en sektes, culturen en onze verschillende kleuren, titels, staats of bedrijfsstructuren en bankrekeningen zijn we allemaal in verschillende realiteiten geplaatst.

Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde en dat realiseren steeds meer wereldburgers zich. Op die manier vindt er een energetische verbinding plaats van mensen die door eigen onderzoek hebben ontdekt waar de oplossingen liggen en de materie overstijgen. Iedereen is soeverein door zijn optreden en daden.

Rust is de basis van de creatie

Deze absolute waarheid heeft mij en de vele mensen die ik heb mogen ontmoeten in de 30 zeer bijzondere jaren als meldpunt, tijdens presentaties en de Schumann-cursus op de been gehouden. Door je energie te verplaatsen naar informatie en feiten die je bewustzijn openen in positieve zin. Besteed geen aandacht en energie aan nieuws wat je in twijfel brengt en waarbij je weer opkijkt naar alle titels van de auteurs en namen van instituten. Je bent je eigen universiteit.

Diegenen die nieuws verspreiden en oplossingen aanbieden en u niet aan het twijfelen brengen hebben zeker het volgende vermeld op hun site of andere mogelijkheden van de digitale snelweg.

1) De verdubbeling van de Schumann resonantie en wat bij het integreren van deze frequentie je zelfgenezend vermogen activeert. Dit werkt direct en zie het maar als je nieuwe zorgverzekering. Zonder deze trilling is leven op aarde niet mogelijk.
2) Er is altijd al buitenaards contact geweest met hoofdzakelijk vreedzame universele bewoners die technisch de overhand en kennis hebben om ons te begeleiden naar een vreedzame nieuwe wereld.
3) Er al technologieën beschikbaar zijn die alle bestaande overtreffen en de aarde snel kunnen
herstellen van de puinhoop die wij er onder dwang en misinformatie van hebben gemaakt.
4) Het zuivere onderzoek en de feiten over Niburu of second sun in ons zonnestelsel. Angst is dus ongegrond gezien de feiten en de informatie die we hebben als meldpunt. Zie vorig live-blog.
5) De vermelding van de gaten bij de polen en de aanwezigheid van een andere fysieke werkelijkheid in onze aarde.

Dit zijn voor ons de feiten waar we ons op concentreren en nu de cover-ups omvallen, dit de
oplossing is voor de mensheid. Wij aardbewoners, die hebben gekozen om nu hier op aarde
te verblijven, zijn nu aan zet.

Universe is magic and love is the key….don’t worry and go with the flow….love will lead the stars

Anton Teuben

Elke donderdagavond van 20.00-22.00 uur is Anton Teuben aanwezig in café J&A te Winsum. U bent welkom met uw vragen en ervaringen.

A.s. zaterdag 6 juni uitleg over Universal Health, de Schumann resonantie en contact met andere dimensies van 16.15 tot 17.45. bij Earth and Beyond Utrecht

Liveblog – Winsum update 29-5 Krijgen we een tweede zon of is die er al

Anton_teuben_groot

Winsum update 29-5 Krijgen we een tweede zon of is die er al

Een ander evenement wat ik samen met vele anderen al heb gevolgd vanaf ongeveer 2000 is het verhaal over de second sun, Nibiru of Planet X zoals het door de NASA werd benoemd. Deze planeet of mini stelsel zou volgens velen op 15 mei 2003 passeren wat tot op heden nog niet heeft plaatsgevonden en waarschijnlijk ook niet zal gebeuren. Het was bijzonder dat de tweede golfoorlog en inval in Irak plotseling startte in maart 2003 en er direct werd opgestoomd naar Bagdad(Babylon) en het museum. Werd er een verklaring gezocht op de Sumerische kleitabletten voor deze onverwachte verandering, daar lijkt het op.

In 2002 kwamen wij een brief tegen van de katholieke amateur astronomen die de hele media en overheid waarschuwden voor de passage van Nibiru. Uit onderzoek bleek dat bij de vorige passages van Niburu 3600 en 7200 jaar geleden zich op de aarde fysieke veranderingen hadden voorgedaan. Wij gingen er toen ook nog vanuit dat die mogelijkheid aanwezig was en we Groningen moesten verlaten wegens overstromingsgevaar. We wisten toen nog niet dat wat nu een ministelsel schijnt te zijn, zich had genesteld in ons zonnestelsel. Hier nog een artikel uit Trouw van 12 mei 2003 en de conclusie dat de passage niet en waarschijnlijk nooit meer zal plaatsvinden.

Vanaf 2003 worden er wereldwijd sightings gedaan van een second sun en werd ook door de media in vele landen vertoond. Dit gebeurt hoofdzakelijk bij zonsopgang en ondergang. Ook in Nederland zijn er verscheidene mensen die met zeer bijzondere opnames kwamen en er ook bij het KNMI melding van hebben gemaakt. Hieruit kunnen we concluderen dat Nibiru met zijn manen al sinds 2003 in ons zonnestelsel aanwezig is en afwijkt van zijn oorspronkelijke traject.

Hoe gek het ook klinkt en niet past in onze werkelijkheid hebben wij vanaf 2002 inmiddels zoveel informatie om te vermoeden dat Nibiru nu een sterrenschip is. Als een planeet ineens een ander traject volgt is het aannemenlijk er iets gebeurd zijn met het bewustzijn van zijn bewoners in positieve zin. Nibiru is nu een sterrenschip en is tevens een thuisbasis geworden van andere volkeren uit hogere dimensies die zich verbonden voelen met de onderdrukte wereldburgers en ons helpen met de grootste stap in de evolutie naar geluk, gezondheid en de brede betekenis van liefde. Planet X was naar onze mening een afleidingsmanoeuvre van de NASA en niet hetzelfde als Nibiru.

Bram Vermeulen die de meesten nog kennen van Neerlands Hoop” samen met Freek de Jonge, deed al jaren onderzoek. Ik heb hem een keer gesproken over Niburu voor hij helaas overleed in 2004 en toen tevens grenswetenschapper van het jaar werd. Helaas heeft Vermeulen de verrassende wending van de “twaalfde planeet” aan deze kant van de sluier niet mogen meemaken. Hij presenteerde zijn onderzoek in 2002 op Ned.3. en het geeft je een ander inzicht over deze wereld. Let wel, het is nu 2015 met een totaal andere en positievere
situatie voor de mensheid als in het verleden was geschetst.

De aarde is eigenlijk ons schip en vervoert ons door het universum met een geweldige snelheid. Alleen de aarde is stuurloos en een bedreiging in het universum geworden en was een universele ingreep noodzakelijk om ons schip weer in een betere conditie en op koers te krijgen.

Nibiru zou zich laten zien op het moment dat de trilling van de aarde zou zijn aangepast(Schumann-resonantie) en het bewustzijn van de aardbewoners het niveau heeft bereikt om deze informatie te kunnen verwerken. Google eens op second sun zodat je je eigen mening kunt vormen over een van de grootste cover-ups, die op het punt staat om te vallen.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

Winsum update 27-5 Groene licht boven Groningen en gemeente Winsum reageert op brief!

Anton_teuben_groot

Groene licht boven Groningen en gemeente Winsum reageert op brief!

Op de open brief richting het college van B&W en raadsleden heb ik vrijwel direct een reactie gekregen. De brief wordt 16 juni tijdens de raadsvergadering als ingekomen stuk behandeld en het streven is om de brief binnen 8 weken af te handelen. Ik houd jullie op de hoogte en ben blij met de positieve reacties uit Winsum voor deze niet alledaagse brief.

Verder wil ik vandaag toch terugkomen op de uitspraken over het groene licht boven Groningen, midden vorige week. Ik heb me geërgerd aan de uitspraken en verklaringen die in de kranten verschenen, bij RTL Late Night en RTV noord. Diverse deskundigen kwamen aan het woord waarbij het uiteindelijk werd afgedaan als een zonnestraaltje. Dat was de gedachte van de fotograaf en werd klakkeloos door de media die er aandacht aan hadden besteed, verklaard. Daarmee was de kous af en was dit ook weer opgelost.

Ik wil er nu zeker een verklaring over geven. Dat er objecten worden gezien staat als een paal boven water en er gebruik wordt gemaakt van technologieën die wij nog niet beheersen is voor insiders duidelijk. Veel mensen hebben bij ons dezelfde verschijnselen als boven Groningen gemeld maar hadden niet direct de mogelijkheid om het te fotograferen. Als er foto’s waren werd er wel weer een verklaring gezocht of in twijfel getrokken want ufo’s dat kan natuurlijk niet.

Als meldpunt kan ik voor de volle 100% bevestigen dat er schepen rondvliegen die niet van deze aarde zijn. Deze objecten zijn in staat om van pool naar pool te vliegen in een paar seconden, zijn vrijwel altijd geluidloos, kunnen zich onzichtbaar maken om even later weer te verschijnen en maken de vreemdste bochten en hoeken en zijn ongevaarlijk. Deze objecten kunnen hun eigen wormholes creëren en misschien zien we dat wel op deze foto. Zeker weten doe ik het ook niet maar het is een van de mogelijkheden.

thumbWH

Beseffen we eigenlijk wel wat er gebeurt en hoe de mensen met de verklaring van de media dat het een zonnestraaltje betreft voor de gek worden gehouden.

Dat er wereldwijd buitenaards contact is heb je al kunnen zien in mijn vorige live-blog in een korte maar zeer duidelijke film van Gerard Aartsen. Heb je het gemist, klik hier.

Kijk af en toe eens in de lucht en houd de omgeving van de zon in de gaten. Op veel plekken op deze wereld wordt een tweede zon gespot. Nibiru zou zich laten zien op het moment dat de trilling van de aarde zou zijn aangepast(Schumann-resonantie) en het bewustzijn van de aardbewoners het niveau heeft bereikt om deze informatie te kunnen verwerken. In mijn volgende live-blog ga ik verder in op de second sun.
Universe is magic and love is the key
Anton Teuben

Volgende Schumann cursus: zondag 31 mei te Soest

Info Schumann cursus

Liveblog Winsum update 24-5 Deze mensen maken buitenaards contact wereldkundig!!

Anton_teuben_groot

Deze mensen maken buitenaards contact wereldkundig!!

Voor je verder gaat lezen met de update op deze stralende zondag vraag ik jullie om eerst de volgende 6 minuten te bekijken. Met de grootste dank aan Gerard Aartsen.

Duizenden militairen, wetenschappers, astronauten en functionarissen steken weldegelijk hun nek uit en bevestigen dat er allang buitenaards contact is. Velen van hun hebben het inmiddels ook zelf mogen ervaren. Als je een maal weet dat het de werkelijkheid is en dat er objecten rondvliegen en ook hebt geluisterd naar wat de functionarissen ons hebben verteld kan er redelijkerwijs ook bij jou contact volgen.

Het draait erom waar jij je op focust en je intentie en energie instopt en dan adviseer ik iedereen kies datgene wat ons vooruitgang kan brengen. Onze bezoekers uit de ruimte kijken niet naar diploma,s, titels, culturen, religies of je bankrekening maar leggen contact met mensen die verder kijken dan hun neus lang is en die hebben begrepen dat we nog erg veel moeten leren. Het belangrijkste is dat je je zelf eerst goed leert kennen en weet wat je eigen waarheid is.

Het is niet verwonderlijk als je niet wordt geloofd als je het over buitenaardsen hebt. Maar stel je nu eens voor dat deze week net zoveel aandacht was besteed, aan deze toch zeer betrouwbare functionarissen, dan aan Trijntje Oosterhuis er weer hoop zou zijn geweest voor miljarden wereldburgers op leven i.p.v. overleven.

Jullie hebben waarschijnlijk ook begrepen wie diegenen zijn die buitenaards contact bekend gaan maken.

Wij dus, met elkaar, die het weten ….Veel Succes …. En focus je op de goede afloop. We kunnen nog maar een kant op met de verdubbeling van de Schumann resonantie(hartslag aarde) komt de waarheid vanzelf en wij kunnen dat proces met elkaar versnellen.

Ik eindig vandaag met de woorden van Robert Salas, ex officier van een kernlanceerbasis en ex kapitein van de Amerikaanse luchtmacht. Ik werd in 2012 door Salas benaderd over de soortgelijke situaties die zich hebben voorgedaan op Soesterberg en waar ik tientallen getuigen over heb gesproken. In dit gesprek heb ik bij R. Salas aangegeven dat er inderdaad vele voorvallen in Nederland bij ons bekend zijn en het contact vreedzaam en gebaseerd is op
uitwisseling van universele kennis. Deze veelal op mensen gelijkende wezens begeleiden ons met onze evolutie.

Robert Salas: “Er zijn inderdaad onbekende vliegende voorwerpen waargenomen boven veel van onze kernwapenbasissen en andere kerninstallaties. In sommige gevallen werd hierdoor de operationele gereedheid van onze kernwapens aangetast… Als zij ze hadden willen vernietigen, hadden ze dat volgens mij, met alle krachten waarover ze beschikken, kunnen doen. Zelf denk ik dus niet dat ze vijandelijke bedoelingen hebben”.

Het vreedzame contact wordt bevestigd door talloze hoge functionarissen uit vrijwel alle landen. Met elkaar zijn wij disclosure door te verbinden en de informatie te verspreiden als mensen die staan voor een betere wereld en eerlijke nieuwsvoorziening voor iedereen.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

Volgende Schumann-cursussen vindt u hier: https://www.antonteuben.nl/2015/04/schumann-resonantie-cursus/

Open Brief B&W en raadsleden van de gemeente Winsum

Anton_teuben_groot

Open Brief

 

Betreft: Bijzondere contacten

Geachte B&W en raadsleden van de gemeente Winsum

Sommigen van u kennen mij nog van de kledingzaken Walk In, Vanity en Yes , voorzitter van de handelsvereniging en trainer van DWA. In 1992 stopte ik met mijn activiteiten in Winsum, Bedum, Appingedam en Uithuizen en verkocht mijn goed lopende winkels aan een collega (Snuffel) met overname van 24 personeelsleden. Ik verhuurde na de verkoop van Walk In mijn panden op dat moment 930m2 winkelruimte verdeeld over 4 panden , pub69 en 4 woningen. Financieel dus niets te klagen alleen geld is voor mij niet het belangrijkste.

Inmiddels had ik een nieuw bedrijf waarmee ik mij profileerde op vliegveld Eelde en de grootste luchtvaartevenementen in West Europa. Met Aviation Art ging een nieuwe wereld voor mij open en deed geweldige nieuwe ontdekkingen in Koeweit, Amerika, Canada, Rusland, Engeland, China op de vele met name militaire vliegvelden en tijdens de vele uren die ik toen in de lucht was.

Deze ontdekkingen over de cover-ups over de Schumann resonantie(1) en over buitenaardse objecten die ik als klokkenluider en meldpunt vanaf 2002 samen met duizenden anderen in de publiciteit wou brengen hebben ervoor gezorgd dat ik al mijn bezittingen ben kwijtgeraakt, mijn sites in 2014 zijn gestolen, mijn relaties zijn verstoord, door de media in diskrediet ben gebracht en nu zelfs de dochter van 11 jaar van mijn vriendin wordt gescheiden. Dit vanwege onze kennis en de cover-ups waarmee de wereldbevolking aan het lijntje wordt gehouden.

Nederland is niet democratisch meer en de wereldwijde gecontroleerde media houdt zeer belangrijke informatie achter waardoor de feiten en actualiteit de mensen en ook u niet meer bereiken. Ik zal proberen u een kort overzicht te geven wat enkele honderden Winsumers weten, duizenden Groningers, Friezen en Drenten en tienduizenden Nederlanders.

In 2002 begonnen we met een team van 12 mensen met SOPN en de website Niburu en met de Mindshop aan de hoofdstraat 22. We hebben miljoenen mensen bereikt en velen geholpen met de nieuwe kennis die wij hebben ontdekt. Gesprekken gehad met diplomaten, ministers, ambtenaren van ambassades en ministeries, Kamerleden, Mark Rutte, wetenschappers, acteurs, zangers, militairen en duizenden getuigen enz. Dit waren ook de mensen en instanties die mijn sites bezochten, want voor de hardwerkende burgers was onze informatie niet te begrijpen.

De indieners van de nieuwe wet voor bescherming van klokkenluiders in 2012 Ronald van Raak(sp) en Ineke van Gent al in 2003(groenlinks) hebben wij als grootste klokkenluiders organisatie SOPN geïnformeerd over de erbarmelijke situatie waar klokkenluiders en meldpunten in worden gezet. Onderwerpen zoals chemtrails, het bewijsbare verband tussen kanker, bijensterfte en wifi-straling, genetisch gemodificeerd voedsel, de pillenindustrie en de mogelijkheden die de Schumann resonantie biedt om je lichaam schoon te houden van straling en ziekte en tot slot de waarheid over buitenaards contact worden ons niet in dank afgenomen. Een kleine club mensen bepaalt wereldwijd wat u mag weten en wat niet. Welke keuze maken we als mens?

Er is ons al 12 jaar van alles beloofd maar niets gedaan. Antwoorden krijgen we niet maar worden alleen maar verder in het moeras gedrukt. Ook al zijn we bewijsbaar bestolen, de politie doet niets met onze aangiftes en juridische bijstand bestaat niet voor ons. Er is geen advocaat die er zijn vingers aan wil branden.

Ik zal u rapporteren wat zich hier in 2002 tot eind 2004 heeft afgespeeld en is gemeld bij de toenmalige burgemeester Dees en daarna bij Y.van Mastrigt. Deze meldingen zijn ook gedaan bij het ministerie van defensie, de gehele media, universiteiten enz.. We wachten sinds 2002 na honderdduizenden mails, gesprekken op een concreet antwoord. Als ingezetene van Winsum verwacht ik dat van B&W en raad. Burgemeester Michels en mijn oud buurman en wethouder Jaap Hoeksema weten iets van wat zich hier heeft afgespeeld en in welke situatie wij verkeren. Via een telefoontje van de secretaresse van de burgemeester ongeveer een maand geleden kreeg ik als antwoord op mijn mail dat “de burgemeester prima op de hoogte is van de situatie”.

Y van Mastrigt antwoordde in 2004 op mijn vraag “Wat gebeurt er met deze info en wat zegt u als de media voor de deur staat”. Zij antwoordde mij; “dat als het wetenschappelijk was bewezen burgemeesters met uitspraken kunnen komen.” Wat ik en velen met mij weten is dat deze kennis uit het vakgebied van onze universiteiten is gehaald sinds eind vorige eeuw. Dit betreft de termen Schumann resonantie en leylijnen, de melding over buitenaards contact en de besproeingen boven Winsum en Nederland door militaire vliegtuigen wat we regelmatig kunnen zien.

De situatie Nu en bekend bij de overheden, veiligheidsdiensten, militaire wereld, religies en wetenschap wereldwijd en bij burgemeester Michels en wethouders?

In 2002 tot 2004 vond er op verschillende plaatsen op de hele wereld en in Noord- Nederland in Winsum en vele omliggende plaatsen contact plaats met objecten van buitenaardse oorsprong en met op mensen gelijkende vredelievende wezens. Hierbij vond er een uitwisseling plaats van kennis en de oplossing voor de erbarmelijke situatie op aarde.

Medvedev en Putin hebben hiervan vorig jaar al melding gemaakt evenals presidenten van kleine Russische deelstaatjes. Zowel Amerikaanse als Russische hoge militairen en astronauten hebben gemeld dat deze buitenaardse objecten, die kernraketten en massavernietigingswapens op vreedzame wijze onschadelijk maken, geen bedreiging zijn voor de wereldbevolking.(2) Welke geheimen dragen onze Nederlandse astronauten met zich mee. Helaas kan Wubbo Ockels het niet meer vertellen en volgt Andre Kuipers het voorbeeld van zijn Russische en Amerikaanse collega’s.

Ten Tweede: De verdubbeling van de Schumann resonantie en de gevolgen voor de aarde met al zijn bewoners. Uit het vakgebied gehaald van de Nederlandse universiteiten en in o.a. Rusland openbaar gemaakt. Zonder deze resonantie is leven op aarde niet mogelijk. Deze verhoogde trillingen hebben ook te maken met de knallen en de energieveranderingen in de leylijnen van de aarde en zijn geen aardbevingen. Het begrip leylijnen is uit het onderwijs gehaald rond 1950.

Deze twee onderwerpen zijn en worden binnenkort het grootste nieuws wat de hele wereld zal veranderen. De ufo-technologie(Tesla) en de Schumann ressonantie geven ons toegang tot natuurzuivere energie en zal het einde betekenen van onze afhankelijkheid van kernenergie en fossiele brandstoffen en ook van de haperende gezondheidszorg met nieuwe bij ons bekende technieken.

Deze bekendmakingen komen nu o.a. vanuit Rusland en verspreiden zich over de wereld . In Nederland zijn er ongeveer 15.000 mensen en wereldwijd tientallen miljoenen die weten van het buitenaardse contact en de verdubbeling van de trilling van de aarde en dit aantal stijgt met grote sprongen.

Wetenschappelijk zijn er voldoende bewijzen en feiten wat wij wereldkundig hebben gemaakt en wat wij weten. De mensen om me heen en ik verwachten een stukje respect en waardering en een rehabilitatie voor al het geleden verlies en ellende. Er zijn enorme bedragen uitgegeven om ons de mond te snoeren maar dat is nu verder zinloos.

Geheimen en cover-ups hebben sinds de jaartelling de meeste slachtoffers geëist, laten we ermee stoppen en eens naar elkaar luisteren.

Politiek loopt te pronken dat ze de mensen serieus nemen, dan is het nu de hoogste tijd. Als de mensen er zo achter komen waar onze volksvertegenwoordigers van wisten maar niets over mochten uitspreken wat is die titel dan nog waard. ‘Wij hebben het niet geweten’ gaat niet meer op.

Zoals wij nu worden behandeld, tolereren wij niet meer. Wij hebben de mensen kennis aangeboden wat wetenschappelijk en met feiten kan worden gestaafd. Artikel 1 van de grondwet heeft het over gelijke rechten en het vrije woord, helaas het is er niet meer maar het is nu op zijn terugweg.

Op een aantal vragen wil ik graag antwoord niet alleen namens mijzelf maar vooral voor onze kinderen, vrienden, familie en collega,s.

Vragen

  1. Welke situatie is (alleen) bekend bij de burgemeester, wethouders en raadsleden?
  2. Wij willen spoed overleg met de hele raad, zodat u op de hoogte bent van onze verkregen kennis en mogelijkheden. Daar willen we de feiten en bewijzen tonen en toelichten eventueel in aanwezigheid van auteurs en wetenschappers uit ons uitgebreide netwerk.
  3. Mogen wij rekenen op eerherstel vanuit Winsum op basis van Art.1 van de grondwet en daarmee op rechtmatige manier onze kinderen weer terug krijgen.
  4. Wij per direct een bescheiden financiële ondersteuning vragen i.v.m. de erbarmelijke manier waarop wij moeten functioneren en wij moedwillig op kosten worden gejaagd.
  5. Garandeert B&W Winsum ons een rustig onderkomen op basis van de huidige    bewijzen van ons gelijk tot het moment dat iedereen op de hoogte wordt gesteld.
  6. Oordeelt u niet en laat uw reputatie buiten beschouwing voor u de tijd neemt en beseft hoe groot dit is en wat uw rol hierin in Winsum kan zijn. De bevolking rekent op u.

Ik begrijp uw situatie en het ongeloof dat dit in Winsum zou kunnen plaatsvinden. Toch is het zo en Winsum en Groningen hebben een universele primeur. Ik begrijp dat er fractiebesluiten zijn gemaakt en iedereen zich aan de agenda moet houden maar er is ook nog zoiets als verantwoordelijkheid en de vrije keuze. Wij hebben kunnen opmaken dat van euro parlementariër tot gemeenteraadslid en alles daartussen geen vrijheid meer bestaat en er niet meer wordt geluisterd naar het volk en ze zich verschuilen achter hun portefeuille. Dit was makkelijk te ontdekken tijdens de deelname van SOPN bij de kamerverkiezingen in 2012. Het gaat hier niet alleen om mij maar al om miljoenen Nederlanders die weten dat er iets niet meer klopt. Uiteindelijk komt de waarheid toch boven tafel en is het belangrijk dat velen al op dit Event zijn voorbereid.

Stel u open voor informatie die met name voor u van groot belang zal zijn als volksvertegenwoordigers. Met duizenden kunnen wij u overtuigen maar ik zal hun vertegenwoordigen als 30 jarig meldpunt en de voorzitter van SOPN(verkiezingen 2012). Wij hebben de wetenschappelijke bewijzen vanuit universiteiten in Azië en contact gehad met de wetenschappers die ons deze kennis eigen hebben gemaakt. Je zou het praktische natuurkunde kunnen noemen.

Ik ben het gewend om uitgemaakt te worden voor alles en nog wat, net zo als Meindert van der Sluis(klokkenluider bevingen) en andere collega’s maar neem dat niemand kwalijk. We dachten toch altijd dat alles ons eerlijk werd verteld op t.v. en in de kranten.

Met de komst van Edward Snowden werd onze informatie verder bevestigd en nu hopen we dat het vanuit gemeentebesturen wordt gelanceerd. Ook andere burgemeesters van Zuidhorn, Tynaarlo, Haren, Bedum, Winschoten, Hoogezand, enz. zijn tussen 2002 en 2008 door getuigen op de hoogte gesteld van dit contact en de uitwisseling van universele kennis. De media en politiek krijgen weer vertrouwen en lezers als dit nieuws naar de mensen wordt gebracht. Er zijn dagelijks nieuwe feiten en meldingen.

Een andere mogelijkheid was er niet meer om dit als een open brief te lanceren. We hebben niets meer te verliezen dus gaan we voor de overwinning, de waarheid en de feiten over universeel contact in Nederland en de rest van de wereld.

30 jaar Meldpunt

Anton Teuben

www.antonteuben.nl

Download  de Open brief.

downloadfile

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
  2. https://www.youtube.com/watch?v=7yOPtmju4Bw

Winsum update 17-5 One Language Intelligent Network oftewel Telepathie

Anton_teuben_grootOne Language Intelligent Network oftewel Telepathie

U kent het wel en maken het vrijwel allemaal mee, dat we voor we op het scherm van onze mobiel kijken, al weten wie er heeft gebeld. Hoe kan dat en zou het volgende de verklaring kunnen zijn. Op het moment dat je naasten aan je denken en je nr. bellen is hun energie al bij je. Als je mobiel dan gaat, stel je je een moment open en voor je op je scherm hebt gekeken is de energie binnen en voel je wie je belt. Telepathie, steeds meer mensen ontdekken het. Veel mensen geven aan dat ze veel dichter bij hun dieren staan en het lijkt of we het dierenrijk steeds beter begrijpen. Willen de dieren ons iets zeggen??

Hoe kunnen onze vrienden in de natuur dat beter doen, dan ons te laten zien wat zij kunnen. De dieren hebben geen zorgen en angst over geld, hypotheken en apotheken en geestelijke gezondheidszorg hebben ze niet nodig. Trouwens telepathie noemt onze gezondheidszorg “schizofrenie”

zoals ik laatst zag bij het programma van Anita Witzier op bezoek in psychiatrische instellingen. Wie zijn hier eigenlijk schizofreen? Kijk eens naar de spreeuwen en de vissen. Heeft u ooit spreeuwen uit de lucht zien vallen tijdens de prachtige figuren die ze maken of een spoor van beschadigde vissen op de zeebodem ontdekt als ze in scholen zwemmen.

Hieruit blijkt dat ze allemaal zijn verbonden en gevoelsmatig hetzelfde doen of hun taak uitvoeren zoals bij de mieren. De mens mocht dit nog niet ontdekken maar de tijd is nu rijp.

Heeft de verdubbeling van de Schumann resonantie en de fotonenbelt daar iets mee te maken? Dat kun je helaas niet navragen bij de wetenschappers in Nederland en ik vermoed heel Europa. Het onderzoek naar de ionosfeer(waar wij in bewegen en functioneren) is naar wij weten uit het vakgebied gehaald van onze universiteiten en het KNMI. Wie bepaalt dat en hoe kan het dat dit klakkeloos wordt geaccepteerd. Gelukkig voelen en merken steeds meer mensen dat er energetisch iets is veranderd.

Telepathie, we beoefenen het binnenkort vrijwel allemaal en kunnen ons mobieltje weggooien en met onze intentie en universele kennis met iedereen verbonden worden. Probeer het maar eens uit, waar jij aan denkt is jouw energie of bewustzijn. We staan er niet bij stil maar doe het maar eens bewust. Het werkt gemakkelijker met iemand die er voor open staat, hou daar dus rekening mee. Anders is het dieren en plantenrijk er voor ons. Denk maar eens aan Prinses Irene die met bomen knuffelt.

Sluit je energiebuis of merkabah of pranabuis weer aan op de hoogspanningskabel van liefde, wat alles met elkaar verbindt en je weer rust, overzicht, gezondheid en geluk geeft en ontdek de realiteiten/ dimensies die op je pad komen. One Language intelligent Network vervangt wifi in de toekomst. Bewustzijn staat boven techniek.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

Eerstvolgende Schumann cursus Soest 31 mei