Open Brief B&W en raadsleden van de gemeente Winsum

Anton_teuben_groot

Open Brief

 

Betreft: Bijzondere contacten

Geachte B&W en raadsleden van de gemeente Winsum

Sommigen van u kennen mij nog van de kledingzaken Walk In, Vanity en Yes , voorzitter van de handelsvereniging en trainer van DWA. In 1992 stopte ik met mijn activiteiten in Winsum, Bedum, Appingedam en Uithuizen en verkocht mijn goed lopende winkels aan een collega (Snuffel) met overname van 24 personeelsleden. Ik verhuurde na de verkoop van Walk In mijn panden op dat moment 930m2 winkelruimte verdeeld over 4 panden , pub69 en 4 woningen. Financieel dus niets te klagen alleen geld is voor mij niet het belangrijkste.

Inmiddels had ik een nieuw bedrijf waarmee ik mij profileerde op vliegveld Eelde en de grootste luchtvaartevenementen in West Europa. Met Aviation Art ging een nieuwe wereld voor mij open en deed geweldige nieuwe ontdekkingen in Koeweit, Amerika, Canada, Rusland, Engeland, China op de vele met name militaire vliegvelden en tijdens de vele uren die ik toen in de lucht was.

Deze ontdekkingen over de cover-ups over de Schumann resonantie(1) en over buitenaardse objecten die ik als klokkenluider en meldpunt vanaf 2002 samen met duizenden anderen in de publiciteit wou brengen hebben ervoor gezorgd dat ik al mijn bezittingen ben kwijtgeraakt, mijn sites in 2014 zijn gestolen, mijn relaties zijn verstoord, door de media in diskrediet ben gebracht en nu zelfs de dochter van 11 jaar van mijn vriendin wordt gescheiden. Dit vanwege onze kennis en de cover-ups waarmee de wereldbevolking aan het lijntje wordt gehouden.

Nederland is niet democratisch meer en de wereldwijde gecontroleerde media houdt zeer belangrijke informatie achter waardoor de feiten en actualiteit de mensen en ook u niet meer bereiken. Ik zal proberen u een kort overzicht te geven wat enkele honderden Winsumers weten, duizenden Groningers, Friezen en Drenten en tienduizenden Nederlanders.

In 2002 begonnen we met een team van 12 mensen met SOPN en de website Niburu en met de Mindshop aan de hoofdstraat 22. We hebben miljoenen mensen bereikt en velen geholpen met de nieuwe kennis die wij hebben ontdekt. Gesprekken gehad met diplomaten, ministers, ambtenaren van ambassades en ministeries, Kamerleden, Mark Rutte, wetenschappers, acteurs, zangers, militairen en duizenden getuigen enz. Dit waren ook de mensen en instanties die mijn sites bezochten, want voor de hardwerkende burgers was onze informatie niet te begrijpen.

De indieners van de nieuwe wet voor bescherming van klokkenluiders in 2012 Ronald van Raak(sp) en Ineke van Gent al in 2003(groenlinks) hebben wij als grootste klokkenluiders organisatie SOPN geïnformeerd over de erbarmelijke situatie waar klokkenluiders en meldpunten in worden gezet. Onderwerpen zoals chemtrails, het bewijsbare verband tussen kanker, bijensterfte en wifi-straling, genetisch gemodificeerd voedsel, de pillenindustrie en de mogelijkheden die de Schumann resonantie biedt om je lichaam schoon te houden van straling en ziekte en tot slot de waarheid over buitenaards contact worden ons niet in dank afgenomen. Een kleine club mensen bepaalt wereldwijd wat u mag weten en wat niet. Welke keuze maken we als mens?

Er is ons al 12 jaar van alles beloofd maar niets gedaan. Antwoorden krijgen we niet maar worden alleen maar verder in het moeras gedrukt. Ook al zijn we bewijsbaar bestolen, de politie doet niets met onze aangiftes en juridische bijstand bestaat niet voor ons. Er is geen advocaat die er zijn vingers aan wil branden.

Ik zal u rapporteren wat zich hier in 2002 tot eind 2004 heeft afgespeeld en is gemeld bij de toenmalige burgemeester Dees en daarna bij Y.van Mastrigt. Deze meldingen zijn ook gedaan bij het ministerie van defensie, de gehele media, universiteiten enz.. We wachten sinds 2002 na honderdduizenden mails, gesprekken op een concreet antwoord. Als ingezetene van Winsum verwacht ik dat van B&W en raad. Burgemeester Michels en mijn oud buurman en wethouder Jaap Hoeksema weten iets van wat zich hier heeft afgespeeld en in welke situatie wij verkeren. Via een telefoontje van de secretaresse van de burgemeester ongeveer een maand geleden kreeg ik als antwoord op mijn mail dat “de burgemeester prima op de hoogte is van de situatie”.

Y van Mastrigt antwoordde in 2004 op mijn vraag “Wat gebeurt er met deze info en wat zegt u als de media voor de deur staat”. Zij antwoordde mij; “dat als het wetenschappelijk was bewezen burgemeesters met uitspraken kunnen komen.” Wat ik en velen met mij weten is dat deze kennis uit het vakgebied van onze universiteiten is gehaald sinds eind vorige eeuw. Dit betreft de termen Schumann resonantie en leylijnen, de melding over buitenaards contact en de besproeingen boven Winsum en Nederland door militaire vliegtuigen wat we regelmatig kunnen zien.

De situatie Nu en bekend bij de overheden, veiligheidsdiensten, militaire wereld, religies en wetenschap wereldwijd en bij burgemeester Michels en wethouders?

In 2002 tot 2004 vond er op verschillende plaatsen op de hele wereld en in Noord- Nederland in Winsum en vele omliggende plaatsen contact plaats met objecten van buitenaardse oorsprong en met op mensen gelijkende vredelievende wezens. Hierbij vond er een uitwisseling plaats van kennis en de oplossing voor de erbarmelijke situatie op aarde.

Medvedev en Putin hebben hiervan vorig jaar al melding gemaakt evenals presidenten van kleine Russische deelstaatjes. Zowel Amerikaanse als Russische hoge militairen en astronauten hebben gemeld dat deze buitenaardse objecten, die kernraketten en massavernietigingswapens op vreedzame wijze onschadelijk maken, geen bedreiging zijn voor de wereldbevolking.(2) Welke geheimen dragen onze Nederlandse astronauten met zich mee. Helaas kan Wubbo Ockels het niet meer vertellen en volgt Andre Kuipers het voorbeeld van zijn Russische en Amerikaanse collega’s.

Ten Tweede: De verdubbeling van de Schumann resonantie en de gevolgen voor de aarde met al zijn bewoners. Uit het vakgebied gehaald van de Nederlandse universiteiten en in o.a. Rusland openbaar gemaakt. Zonder deze resonantie is leven op aarde niet mogelijk. Deze verhoogde trillingen hebben ook te maken met de knallen en de energieveranderingen in de leylijnen van de aarde en zijn geen aardbevingen. Het begrip leylijnen is uit het onderwijs gehaald rond 1950.

Deze twee onderwerpen zijn en worden binnenkort het grootste nieuws wat de hele wereld zal veranderen. De ufo-technologie(Tesla) en de Schumann ressonantie geven ons toegang tot natuurzuivere energie en zal het einde betekenen van onze afhankelijkheid van kernenergie en fossiele brandstoffen en ook van de haperende gezondheidszorg met nieuwe bij ons bekende technieken.

Deze bekendmakingen komen nu o.a. vanuit Rusland en verspreiden zich over de wereld . In Nederland zijn er ongeveer 15.000 mensen en wereldwijd tientallen miljoenen die weten van het buitenaardse contact en de verdubbeling van de trilling van de aarde en dit aantal stijgt met grote sprongen.

Wetenschappelijk zijn er voldoende bewijzen en feiten wat wij wereldkundig hebben gemaakt en wat wij weten. De mensen om me heen en ik verwachten een stukje respect en waardering en een rehabilitatie voor al het geleden verlies en ellende. Er zijn enorme bedragen uitgegeven om ons de mond te snoeren maar dat is nu verder zinloos.

Geheimen en cover-ups hebben sinds de jaartelling de meeste slachtoffers geëist, laten we ermee stoppen en eens naar elkaar luisteren.

Politiek loopt te pronken dat ze de mensen serieus nemen, dan is het nu de hoogste tijd. Als de mensen er zo achter komen waar onze volksvertegenwoordigers van wisten maar niets over mochten uitspreken wat is die titel dan nog waard. ‘Wij hebben het niet geweten’ gaat niet meer op.

Zoals wij nu worden behandeld, tolereren wij niet meer. Wij hebben de mensen kennis aangeboden wat wetenschappelijk en met feiten kan worden gestaafd. Artikel 1 van de grondwet heeft het over gelijke rechten en het vrije woord, helaas het is er niet meer maar het is nu op zijn terugweg.

Op een aantal vragen wil ik graag antwoord niet alleen namens mijzelf maar vooral voor onze kinderen, vrienden, familie en collega,s.

Vragen

  1. Welke situatie is (alleen) bekend bij de burgemeester, wethouders en raadsleden?
  2. Wij willen spoed overleg met de hele raad, zodat u op de hoogte bent van onze verkregen kennis en mogelijkheden. Daar willen we de feiten en bewijzen tonen en toelichten eventueel in aanwezigheid van auteurs en wetenschappers uit ons uitgebreide netwerk.
  3. Mogen wij rekenen op eerherstel vanuit Winsum op basis van Art.1 van de grondwet en daarmee op rechtmatige manier onze kinderen weer terug krijgen.
  4. Wij per direct een bescheiden financiële ondersteuning vragen i.v.m. de erbarmelijke manier waarop wij moeten functioneren en wij moedwillig op kosten worden gejaagd.
  5. Garandeert B&W Winsum ons een rustig onderkomen op basis van de huidige    bewijzen van ons gelijk tot het moment dat iedereen op de hoogte wordt gesteld.
  6. Oordeelt u niet en laat uw reputatie buiten beschouwing voor u de tijd neemt en beseft hoe groot dit is en wat uw rol hierin in Winsum kan zijn. De bevolking rekent op u.

Ik begrijp uw situatie en het ongeloof dat dit in Winsum zou kunnen plaatsvinden. Toch is het zo en Winsum en Groningen hebben een universele primeur. Ik begrijp dat er fractiebesluiten zijn gemaakt en iedereen zich aan de agenda moet houden maar er is ook nog zoiets als verantwoordelijkheid en de vrije keuze. Wij hebben kunnen opmaken dat van euro parlementariër tot gemeenteraadslid en alles daartussen geen vrijheid meer bestaat en er niet meer wordt geluisterd naar het volk en ze zich verschuilen achter hun portefeuille. Dit was makkelijk te ontdekken tijdens de deelname van SOPN bij de kamerverkiezingen in 2012. Het gaat hier niet alleen om mij maar al om miljoenen Nederlanders die weten dat er iets niet meer klopt. Uiteindelijk komt de waarheid toch boven tafel en is het belangrijk dat velen al op dit Event zijn voorbereid.

Stel u open voor informatie die met name voor u van groot belang zal zijn als volksvertegenwoordigers. Met duizenden kunnen wij u overtuigen maar ik zal hun vertegenwoordigen als 30 jarig meldpunt en de voorzitter van SOPN(verkiezingen 2012). Wij hebben de wetenschappelijke bewijzen vanuit universiteiten in Azië en contact gehad met de wetenschappers die ons deze kennis eigen hebben gemaakt. Je zou het praktische natuurkunde kunnen noemen.

Ik ben het gewend om uitgemaakt te worden voor alles en nog wat, net zo als Meindert van der Sluis(klokkenluider bevingen) en andere collega’s maar neem dat niemand kwalijk. We dachten toch altijd dat alles ons eerlijk werd verteld op t.v. en in de kranten.

Met de komst van Edward Snowden werd onze informatie verder bevestigd en nu hopen we dat het vanuit gemeentebesturen wordt gelanceerd. Ook andere burgemeesters van Zuidhorn, Tynaarlo, Haren, Bedum, Winschoten, Hoogezand, enz. zijn tussen 2002 en 2008 door getuigen op de hoogte gesteld van dit contact en de uitwisseling van universele kennis. De media en politiek krijgen weer vertrouwen en lezers als dit nieuws naar de mensen wordt gebracht. Er zijn dagelijks nieuwe feiten en meldingen.

Een andere mogelijkheid was er niet meer om dit als een open brief te lanceren. We hebben niets meer te verliezen dus gaan we voor de overwinning, de waarheid en de feiten over universeel contact in Nederland en de rest van de wereld.

30 jaar Meldpunt

Anton Teuben

www.antonteuben.nl

Download  de Open brief.

downloadfile

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
  2. https://www.youtube.com/watch?v=7yOPtmju4Bw

Liveblog Winsum Update 2-5 Voorbereiden op het grote Event

Anton_teuben_grootVoorbereiden op het grote Event

Te veel om op te schrijven en niet weten waar te beginnen zo zit het op het moment.
De ontknoping van het grootste evenement wat voor de deur staat houdt steeds
meer mensen wereldwijd in een positieve spanning. Grotere aantallen mensen voelen verbindingen
en merken dat er iets groots op komst is.
De bekendmaking van de aanwezigheid van vredelievende op de mens gelijkende buitenaardsen
lijkt nu niet meer te stoppen te zijn. Steeds meer aanwijzingen wijzen erop dat dit
grote nieuws uit Rusland de aarde zal overspoelen. Vanuit Rusland is er al opgeroepen
dat Obama toe moet geven hoe de Amerikanen zijn belazerd over Roswell en het verhaal van
de Greys. Kennedy wou openheid en we weten hoe het met hem is afgelopen. Het was Eisenhouwer
die al een voorzet gaf en waarschuwde voor de macht in de macht van het militaire industriële
complex.

Na duizenden jaren van geheimhouding is het nu welletjes. Miljoenen hebben hun hele leven
met een stempel gelopen of zijn voor gek verklaard of besloten op deze planeet er een einde
aan te maken. Omdat ze objecten hadden gezien of contact hadden met een andere realiteit.
De mensheid is eindelijk zover om te begrijpen dat we niet alleen in het universum zijn.
Wat de meesten inmiddels ook wel zien is dat de media meer doet denken aan een dagelijkse
poppenkast met dezelfde spelers. Zelfs Jan Klaassen en Katrijn waren interessanter.
Velen denken dat de bekendmaking van buitenaards contact de grootste schok zal zijn. De
grootste schok voor de mensheid zal zijn, dat we er allemaal achter gaan komen dat de huidige
instituten en leiders ons duizenden jaren hebben onthouden van zuivere informatie en feiten.
Het is voor de grootste groep mensen amper voor te stellen dat we zo zijn bedonderd, zijn
bewaakt, afgeluisterd en gecontroleerd om de waarheid te mogen ontdekken en bekend te maken.

Zeros wil be heroes. Er staan genoeg universele zielen klaar om de mensheid door deze schok
te loodsen. Zij hebben compassie wat hun op aarde is aangedaan.
Groningen en Nederland spelen een grote rol bij disclosure. Eindelijk mogen Groningers
en Nederlanders ook weten wat er zich in Nederland heeft afgespeeld. Onze overheid, b&w. media
en wetenschap weten dit en zetten zich zelf te kijk als blijkt wat er allemaal onder de pet moest worden
gehouden. Winsum zou je het Roswell van Nederland kunnen noemen, er stortte niets neer maar er
was contact en er is universele kennis gedeeld.
Kortom, we staan klaar en focussen ons zoveel mogelijk om dit contact onder de aandacht te brengen.
Waarom?? Om onze kinderen, onze gezondheid en een gelukkige toekomst op een schone en weer gezonde
planeet aarde.

Universe is magic and love is the key

Anton

Meldpunt sinds 1985

schumann-resonantie-afb-720x1024-210x300

Winsum 5-5 Bevrijdingsdag en de vrije keuze

Anton_teuben_grootBevrijdingsdag en de vrije keuze

Voor ons en vrijwel de gehele wereldbevolking zou het eindelijk eens Bevrijdingsdag moeten zijn. Een handvol beslissen dat wij een dag per jaar de vrijheid mogen vieren en ons daarmee het gevoel geven dat we vrij zijn. Morgen is het weer afgelopen met de zgn. vrijheid en zijn plichten, regels en wetten die bepalen wat we wel en niet mogen doen.

Laten we er echt eens een Bevrijdingsdag van maken en massaal openheid vragen of anders geen energie meer steken in onze staat, media, politiek en religies dan noodzakelijk. Deze instituten hebben ons eeuwen lang aan het lijntje gehouden.

Je bent wie je bent, een mens van vlees en bloed en in het bezit van een chakra/energiesysteem die alle vitale onderdelen van de juiste energie kan voorzien. Alleen je hart openen is dus niet de oplossing, je hebt meer chakra’s. Christenen, boedhisten, spirituelen, moslims, katholieken, jezuïten, vrijmetselaars, rozekransers enz., we zien er in ons nakie (vrijwel)allemaal hetzelfde uit. We zijn allemaal mens in diverse kleuren en maten. Durf er voor uit te komen wie je zelf bent en verschuil je niet meer achter instanties die ons willen laten geloven het goed met ons voor te hebben en stop er zo weinig mogelijk energie in. Onze eigen vrije keuze kan niemand ons afnemen, tenzij je er zelf in toe stemt.

In mijn vorige live-blog heb ik iets aangegeven over de situatie waarin mijn vriendin is beland. Ik wil de mensen bedanken voor hun steun en medeleven. Ik heb haar dochter 6 jaar van dichtbij mogen meemaken en ben zeer goed op de hoogte waar de schoen nu knelt en wat de oplossing zou zijn. Mijn komst wordt niet op prijs gesteld bij het overleg “ïn het belang van het kind”. Ik luister slecht als het belang van mijn geliefden in gedrang komen. Het lijkt erop dat deze instanties waarvan ik de naam niet over mijn lippen kan krijgen geen oplossing willen en uit onwetendheid of bewust verder problemen creëren. Dat dit wordt uitgespeeld over de hoofden van kinderen en er bewust pijn tussen ouders en kinderen wordt gecreëerd is niet langer te tolereren.

Hoe wij deze ernstige vorm van intimidaties, beschuldigingen recht zetten op onze manier. Hierbij maken wij geen gebruik meer van onze rechtstaat want het is geïnfecteerd en onbetrouwbaar gebleken. Wij vertrouwen meer op onze eigen kennis, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en de waarheid en liefde wat alles weer samen brengt.

Mochten er journalisten zowel media en internet iets willen doen voor deze ouders dan kunnen ze contact met mij opnemen.

Het wordt tijd dat er een echt bevrijdingsfeest komt, de belachelijke cover-ups worden opgelost en onze volksvertegenwoordigers worden vervangen door een leger van empathen. Zeer velen staan klaar en hebben zich aangepast aan de nieuwe frequentie van de aarde en handelen niet in eigen belang.

Onze kinderen zijn hierin van het grootste belang. Zij verdienen eerlijk onderwijs en niet dit op oude waarden en normen gebaseerde leerstelsel.

Jongeren mogen niet meer besmet worden met oude ideeën die deze wereld bijna naar de knoppen hadden geholpen. Diploma’s zijn de tandwielen/chips van het oude systeem. Onze kinderen zijn de nieuwe leiders vanuit eenheid en dienen niet het eigen maar het algemene universele belang.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

Noot: In verband met de snelle veranderingen komen wij handen te kort.

Wij hopen dat er enkele lezers zijn uit het midden van het land die ons dit week-end kunnen helpen. Er zal het nodige materiaal van de ene naar de andere plek moeten worden gebracht om nog beter te kunnen functioneren. Als jij wilt en kunt mail dan naar kantoor@antonteuben.nl Wij zoeken nog één vaste kracht die vanuit Winsum kan mee functioneren en flexibel is. Wil jij ook een wereld waarin respect, waarheid, geluk, gezondheid en liefde voorop staat reageer dan. We zitten om je te springen!

Liveblog – Winsum update 27-4 Contact en hoe nu verder

Anton_teuben_grootContact en hoe nu verder

Het grootste nieuws ontvouwt zich verder. Door de trillingsverdubbeling van de aarde is er nog maar een weg die we kunnen bewandelen en dat is de weg van de groei van het bewustzijn en gevoel. De mensheid verbindt en stelt zich nu af op de nieuwe frequentie. Dit betekent dat steeds meer cover-ups zullen vallen samen met het systeem die het heeft bedacht. Verder kijk om je heen wat jij ziet of zelf kunt creëren. Verder lezen…

Anton Teuben 24 april te gast in de S-Express

RTV-Stadskanaal-kleinS-EXPRESS – Volgens velen is Anton Teuben de oprichter en stuwende kracht achter Niburu. Niburu was zowel een persbureau als een nieuws website. Door middel van onderzoeken in vele trajecten zijn ze erachter gekomen dat niet alle informatie op de juiste wijze bij de mensen beland. Niburu heeft toen op hun eigen website gezet hoe de mensen misleid werden door de verkeerde informatie. Men richtte zich op de nieuwe realiteit en wilden daarbij mensen een zicht in de toekomst geven op gebied van technologie, mogelijkheden van de gezondheid en buitenaardse contacten. Buitenaardse contacten zijn ook een specialiteit van Anton Teuben. Verder lezen…

Liveblog – Winsum update 19-4-2015

Anton_teuben_grootLeven onze kinderen in twee realiteiten?

 

In de afgelopen 30 jaren zijn er honderden jongeren met of zonder ouders die contact met me hebben opgenomen. Diegenen die alleen kwamen hadden vaak niemand om mee te praten. Gelukkig zijn er ook ouders die naar hun kinderen luisteren, vaak eerst met wat ongeloof, maar toch bij/ons kwamen en bij de gesprekken aanwezig waren . Zo hebben we vele families met begrip en respect kunnen helpen. De eindeloze cover-ups zorgen voor veel ellende en onbegrip.

Ik kreeg bezoekjes van jongeren die absoluut zeker wisten wat ze hun vorig leven hadden gedaan en hoe ze de fysieke dood vonden. Vaker waren er meisjes die melding maakten van het contact met natuurwezens, elfjes en hebben herinneringen aan die realiteit. Jongens zijn over het algemeen opener over het fenomeen buitenaards leven en de bijbehorende objecten. Velen herinnerden zich piloot te zijn geweest in een vorig leven en ik was verbaasd over hun kennis hoe deze ufo’s zich konden voortbewegen en ze de lichtsnelheid konden overtreffen. En dan de hele grote groep die voelen dat er energetisch iets aan het veranderen is op aarde en innerlijk weten waar ze voor staan en daarvoor op aarde zijn geïncarneerd.

Als therapeut laat je de kinderen uitspreken en als meldpunt heb ik kunnen concluderen dat vrijwel alle verhalen raakpunten hebben. Vaak als je de jongeren met respect behandeld en geen oordeel klaar hebt zijn ze erg goed te begrijpen. Dergelijke verhalen heb ik ook gehoord van duizenden volwassenen waarvan velen dit thuis niet kunnen bespreken. De medische wereld heeft vaak geen gelijk en reageren vanuit hun realiteit en onwetendheid en voor je het weet heeft je kind een onterecht etiket en of medicijnen.

Veel kinderen lopen uit de pas omdat aan dit soort informatie geen aandacht wordt besteed. Vanuit school worden kinderen vaak zonder overleg met beide ouders aangemeld bij instanties die zich er verder over moeten buigen. In het belang van het kind wordt dan gezegd. Ik ken vele gevallen waar bij tegen kinderen wordt gezegd door ouders, opa’s en oma’s en familieleden…. dat het om sprookjes gaat en het niet waar is.

Deze mensen die denken dat ze het goed doen praten vaak zo in op het kind en isoleren ze daardoor van hun eigen innerlijke kennis. Dit maak ik in mijn zeer directe omgeving mee en zie met eigen ogen hoeveel ellende dit onnodig veroorzaakt. Ik kan me niet meer voorstellen dat nieuwslezers en journalisten zichzelf nog serieus nemen en donders goed weten dat er meer nieuws is dan ons wordt gepresenteerd. Rusland is opener over vele onderwerpen die het bewustzijn ondersteunen.

Dit soort familiesituaties zien we steeds meer ontstaan en het is vrijwel niemand kwalijk te nemen. Laten we eens kijken wat de staat en media ons dagelijks brengen aan bewustmakende informatie. Dat is hoofdzakelijk angst en propaganda om ons bij essentiële kennis weg te houden en onze trilling bewust laag te houden. Met de verhoging van de schumann resonantie naar 16Hz zal dat moeilijk worden en zal het bewustzijn een sprong maken wat niet te stoppen is. Ook de photonbelt waar we nu de volledige cyclus afronden van 26.000 jaar brengt ons letterlijk weer bij onze positieven.

Helaas vindt u de volgende nieuwsfeiten nog nauwelijks passeren en mocht het gebeuren dan vallen vele etiketten af en zijn veel medicijnen overbodig geworden. Er zijn talloze aanwijzingen dat veel kinderen meerdere DNA-strengen hebben en we kennen vrijwel allemaal de

benamingen: nieuwe-tijds, indigo en sterrenkinderen. Dagelijks worden er buitenaardse ontmoetingen gemeld. Is het niet zo dat prinses Irene contact heeft met boomwezens en wie praat er tegenwoordig niet meer bewust of onbewust telepatisch met zijn huisdier. Vrijwel iedereen toch?

Wie heeft verzonnen dat je dan schizofreen bent? Waar is ons bewustzijn gebleven en hoe hebben we ons zo kunnen laten programmeren. Ga op zoek naar je eigen waarheid. Oordeel niet voor je onderzoek hebt gedaan, volg je gevoel en stel je open.

De wetenschap heeft aangetoond dat alles met elkaar is verbonden en alles trilling is, dus wij ook.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

schumann-resonantie-little

Liveblog – Winsum update 15 April

Anton_teuben_grootBeste Vrienden

Een aantal malen per week geef ik een update over de belevenissen die wij meemaken als UFO-meldpunt, onafhankelijk en bewustzijnsverhogend persbureau en het klokkenluiders schap van o.a. chemtrails, mind-control en straling.We zijn weer vele uren per dag actief met nieuwe netwerken en gesprekken om zo verder onze plannen af te ronden. Binnenkort word ik een aantal malen per week geïnterviewd om bepaalde onderwerpen verder toe te lichten. We richten ons verder op Winsum waar in 2004 buitenaards contact plaatsvond en waar zich bijzondere dingen afspelen. Het belangrijkste nieuws , het verspreiden van de informatie van de verdubbeling van de Schumann resonantie en de activatie van het zelfgenezend vermogen heeft verder onze prioriteit.

Dit is het grote nieuws wat nu steeds meer doorsijpelt. In gesprekken die ik gisteren had met Het KNMI, Ministerie van Wetenschap, universiteiten ben ik erachter gekomen dat de term Schumann resonantie niet meer bekend is. Notabene een van de voorwaarden voor leven op een planeet wordt in Nederland niet meer onderzocht. In Rusland is er voldoende informatie over te vinden. Het onderzoek naar de ionosfeer is vanaf 1988 uit het vakgebied van het KNMI gehaald. Juist op het moment dat er aanwijzingen waren dat de Schumann resonantie langzaam begon te stijgen.

Vandaag was het een prachtige blauwe lucht. De dagen ervoor hing de lucht vol met chemtrails en begrijp je na 12 jaar niet dat dit nog niet bij de mensen is doorgedrongen. 152 kamerleden en duizenden journalisten en vrijwel niemand die iets doet of maar durft te zeggen. Tienduizenden vragen en mails zijn richting Den Haag of media gegaan en er is nog nooit een duidelijk antwoord gekomen. Dat is de politiek en media nu. We dienen te beseffen dat de massa chemtrails nooit zal begrijpen en er uiteraard geen onderzoek wordt gedaan. De waarheid mocht eens boven tafel komen??

Wat wij in de laatste 13 jaar hebben meegemaakt, om te voorkomen dat feitelijkheden en de waarheid bij het grote publiek terecht zouden komen, was te bizar voor woorden. We hebben mogen ondervinden en kunnen concluderen hoe de mensen op deze wereld met angst, leugens, bedrog en financiële druk onder controle werden gehouden. Hier in Winsum hebben we kunnen concluderen, dat er weinig vooruitgang is geboekt sinds 2002. Het bewustzijn, geluk, gezondheid, liefde en respect stonden constant onder druk door de onveranderde stroom van misinformatie en angst creëren.

Dit betekent voor ons dat we ons volledig richten op de goede berichten die we om ons heen kunnen ontdekken. We merken hier in Noord Nederland een verandering in de energie en steeds meer mensen kijken door de sluier heen. Door de zeer beperkte informatie en onzinnig nieuws van onze media zoeken de meesten nu hun eigen nieuws. Momenteel kunnen we concluderen dat het wereldwijd wat rustiger wordt.

Rust is de basis van de creatie

We krijgen meerdere berichten per dag die er op wijzen dat de wereld na nogmaals weer vele jaren van misleiding nu eindelijk een sprong in bewustzijn naar voren maakt. Is de interventie door middel van de verdere verhoging van Schumann resonantie naar 16 Hz de reden? Alles draait uiteindelijk om energie.

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

schumann-resonantie-little