Stairway to heaven … het stappenplan: Samenwerken

De aarde heeft zich begeven naar de frequentie van de vijfde dimensie die velen nu ontdekken en betreden. De verbinding met de planeet, het vijfde grid, natuur of ecosysteem en universum, wordt wereldwijd geactiveerd. Dat is de actualiteit wat het huidige nieuws overstijgt. Wij kunnen dit evolutionaire nieuws versterken door een hecht team te zijn. De laatste maanden is er, o.a. tijdens de Energy-Update en vele initiatieven in binnen en- buitenland, een steeds grotere groep mensen dat met elkaar door universele kennis is verbonden.


Hoe kunnen we de Nieuwe Wereld creëren. Onze mening is door ons te focussen op de drie onderwerpen die het bewustzijn direct kunnen openen en informatie-overstijgend is:

1. Wie ben ik (Beings of frequence)
2. Schumann resonantie (Alles is energie)
3. We are not alone (Er is meer; tussen hemel en aarde)

Met deze informatie kan de wereldbevolking verder evolueren omdat dan de juiste tools beschikbaar komen om o.a. jezelf te herontdekken en het zelf-genezend vermogen te activeren.

Om een start te maken met het verder bekend maken van deze informatie hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld die eenieder op eigen verzoek kan mailen naar media en instanties. Wanneer er meerdere mails bij redacties binnenkomen, kan de informatie niet worden geweigerd of genegeerd. Het voorzien van mensen met overstijgende informatie is daarnaast belangrijk omdat er nu overal mensen binnen de instituties wakker worden en iedereen voorzien dient te worden van nieuwe inzichten en informatie op alle fronten, en dan vooral eerst de positieve.

Onze missie is de waarheid verkondigen op een rationele manier. Dit is de eerste stap en als deze is voltooid is dienen de vervolgstappen zich organisch aan. Stap voor stap creëren we samen de nieuwe wereld, steeds verder, en niets staat ons meer in de weg om de waarheid voor iedereen boven tafel te brengen. Alles is mogelijk met de juiste intenties en met de innerlijke wetenschap dat….. Universe is magic and love the key.

Liefde is duidelijk zijn, verantwoordelijkheid nemen en met respect en liefde en compassie de waarheid verkondigen. Heel veel dank aan iedereen die ons het vertrouwen hebben geschonken.

De voorbeeldbrief:

Pas de brief gerust aan naar eigen inzicht. Het is niet onze bedoeling om hierover in discussie te gaan. Iedereen heeft de vrije keuze om vanuit het nu per direct “de nieuwe wereld” te creëren. Heel fijn als je mee wilt doen!

Datum :

Geachte hoofdredacteur en redactieleden,

Gaarne willen wij uw aandacht vragen voor het volgende :

1. De Schumann resonantie en de mogelijkheden voor ieder mens om zich middels deze natuurzuivere en vrije energie, gezond te houden;

2. Onbekende vliegende objecten, onder meer waargenomen boven Nederland.

Wat betreft punt 1 – Wij hopen dat u wilt beseffen dat met simpel onderzoek en beschikbare wetenschappelijke informatie, de wereldwijde gezondheidssituatie in korte tijd verbeterd kan worden.

Punt 2 – Een maand geleden verkondigden functionarissen en hoge ambtenaren van het Pentagon dat er geen verklaring is voor de herkomst van de zg. Ufo’s. Overal over de wereld worden deze objecten gespot.

In Nederland en België zijn hier talloze mensen getuige van geweest. Daarvan is melding gedaan bij ons. Met de kennis waarover wij thans beschikken kunnen wij stellen, dat de vreedzame en liefdevolle universele kennis die “zij”met ons delen, van onschatbare waarde is voor alles wat leeft op aarde.

Er staan wereldwijd mensen klaar om deze informatie te delen met media, bestuurders en wetenschappers. Negatieve reacties zijn veelal gebaseerd op onwetendheid en het gemis aan een referentiekader. Dit kader creëren is de taak van onder meer de media, zoals verwoord in de code van de journalistiek.

Wij verzoeken u de feiten te onderzoeken en met de vele getuigen (waaronder ik zelf) een gesprek aan te gaan. Daarin kunnen wij de juiste inzichten en bewijzen toelichten. Hierbij vragen wij u in ieder geval kennis te willen nemen van deze mail en mij te willen beantwoorden of er aandacht aan kan worden besteed.

Verdere informatie vindt u op onze site : www.schumanninstituut.nl en www.antonteuben.nl
Het is van het grootste belang dat wij allen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen, de lezers, onze planeet en u.

Hartelijke groet,

[Naam]

Universe is magic and love is the key

Bladwijzer de permalink.

3 reacties op Stairway to heaven … het stappenplan: Samenwerken

  1. rein bartlema zeggen:

    Prachtig zou graag willen intunen op de frequenties en intelligentie van deze wezen voor mezelf maar metname voor mijn vrienden familie omgeving en patiënten shuman etc de hele rimram

  2. Hans zeggen:

    We zijn met z ‘n allen in een verlichte tijdperk van bewustzijn gekomen, mensen wees niet bang laat je stem en hart horen, sta op tegen de duistere krachten….. Het licht gaat overwinnen.

  3. Cindy Swenger zeggen:

    Ik wil heel graag helpen om mijn medemens in te laten zien dat de prachtige waarheid hun angst zal laten verdwijnen en vervangen door liefde en hun gezondheid geen farmaceutisch verdienmodel nodig heeft maar de verzwegen kennis over het zelfherstellend vermogen. Everybody up, daar wil ik voor gaan! 🌺

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *