Welke naam krijgt de negende (of is het de tiende) planeet in ons zonnestelsel?

Sinds haar ontdekking in 1983 is deze nieuwe telg in ons zonnestelsel, door de NASA planeet X (Romeinse 10) genoemd, nog niet bekend bij het grote publiek. Na een zoektocht van tientallen jaren liet dit nieuwe lid, dat waarschijnlijk in een ander zonnestelsel is geboren, na 3600 jaren haar gezicht en licht weer zien en wordt de wereld nu langzaamaan op deze forse nakomeling voorbereid.

Sinds augustus 2006 is Pluto, na haar ontdekking in 1930, haar status als planeet kwijtgeraakt, omdat deze te klein zou zijn. Vandaar de aankondiging dat er een negende planeet is gevonden. In 1983 was Pluto nog de negende planeet. Hij valt nu, met Sedna, Ceres en Eris, onder de categorie dwergplaneten.

Waar deze tiende planeet zich nu bevindt en ook haar gedrag als planeet binnen ons zonnestelsel is voor velen een raadsel geweest, behalve voor de astronomen van o.a. het Vaticaan, die met hun infraroodtelescopen genaamd Lucifer de vreemde bewegingen van dit ministelsel exact kunnen volgen.

Nibiru ofwel Hercolubus ofwel Nemesis is sinds het begin van internet, samen met de feiten over buitenaards contact en de holle aarde, een van de meest uitvoerig onderzochte onderwerpen geweest. De eerste beelden van haar aanwezigheid kwamen van het Neumayer instituut op Antarctica, rond 2003.

We wachten nu, na ongeveer 3600 jaar, met gezonde spanning op de volledige wedergeboorte, inclusief hoorbare weeën uit het universum, en de aankondiging van een oude bekende in ons zonnestelsel en onze realiteit. Over welke naam haar wordt gegeven wordt nu waarschijnlijk nagedacht, er bestaan tientallen opties. Tot dusverre hebben we het massaal “the second sun (de tweede zon)” genoemd, die af en toe zijn licht laat zien.

Krijgt het nieuwe lid de naam Planeet X of krijgt ze een van haar oorspronkelijke benamingen: Hercolubus, Marduk, Nibiru, Nemesis, Elenin, Wormwood, Gud, Ra….of Waka en Tanka zoals het in Zuidoost Azië wordt genoemd? We wachten het af.

Vanaf 2000, sinds het ontstaan van de overtuiging dat deze planeet (Nibiru is volgens ons de meest logische naam) zou bestaan, hebben wij deze nieuwe planeet nauwkeurig gevolgd. Rond 2002 ontstond de gedachte dat wij, net als vele anderen, uit Winsum zouden moeten verhuizen. De passage van deze planeet werd indertijd vastgesteld op 15 mei 2003. Deze gedachte om te moeten verhuizen ontstond na een brandbrief van katholieke amateur-astronomen aan de overheid en de gehele media, met de vraag of burgers op bepaalde plekken niet moesten worden geëvacueerd. Bij eerdere passages van Nibiru waren fysieke veranderingen opgetreden. En omdat wij ons in een gebied bevinden waar overstromingen zich zouden kunnen aandienen, leek evacuatie een logische maatregel.

Vanaf het uitblijven van de passage in 2003, kwamen de verhalen los. Met name vanaf Antarctica en het zuidelijk halfrond kwamen de eerste aanwijzingen en opnames, die het bestaan van een nieuwe planeet bevestigden. Momenteel wordt er ook in Nederland regelmatig melding gemaakt van een object bij de zon, dat met name bij zonsop- en ondergang kan worden waargenomen. Wij hebben de feiten onderzocht en zijn tot een totaal andere conclusie gekomen dan algemeen wordt aangenomen.

We denken genoeg aanwijzingen te hebben voor het bestaan van planeet Nibiru, maar gaan er niet van uit dat de vele noodscenario’s noodzakelijk zijn. Planeet Nibiru bevindt zich in een andere trilling en realiteit. Alles lijkt er nu op dat Nibiru zich zal laten zien zodra het bewustzijn op aarde dat toelaat.

Nibiru is een sterrenschip en wordt bewoond. Veel mensen associëren het met oude informatie en stellingen van o.a. Zecharia Sitchin, die het de twaalfde planeet noemde, waarbij de planeet een vaste baan zou volgen. Met de huidige informatie en het vreemde gedrag van deze planeet, is er nu een nieuwe situatie ontstaan en dit geeft het tegenovergestelde beeld van het oorspronkelijke verhaal. Dit houdt in dat we op Aarde niet te maken hebben met tegenwerking door de bewoners van Nibiru, maar met tegenwerking door hun kleine groep afstammelingen.

Deze kennis, samen met de ervaringen en informatie die met vele anderen via het UFO-meldpunt en de luchtvaartwereld werden opgedaan, bevestigt nog steeds onze stellingname. Zuivere en bewustmakende informatie verspreiden, ondersteund met feiten en door onderzoek. Dat was en is ons streven.

We staan dagelijks voor nieuwe verrassingen en onthullende (niet altijd direct te begrijpen) informatie en focussen ons op een toekomst met waarheid, geluk, gezondheid, respect en liefde voor iedereen. Een toekomst die nu merkbaar dichterbij komt.

The Universe is magic and Love is the key

Team Anton Teuben

Meldpunt sinds 1985

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.